Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

BÜYÜ ÇÖZMEK

Kendisine büyü yapılan, çare ve çözüm arayan büyülü hastalar,

                                    (30 Yıllık tecrübe)

 

Büyü nedir? Büyü Caizmidir? Büyünün islamda hükmü nedir? Büyülü hastalar ne yapması gerekir? Burda kısa kısa bu konulara değineceğiz. Büyü: ’’Sebebi ve kaynağı gizli olup sezilmeyen her şey (gözbağcılık) büyüdür’’. Türkçemizde büyü, Arapçada ise sihir diye adlandırılır. Tabiat üstü güçler yardımıyla (insanın) tabiatını tabiatını etkileyerek olağan üstü sonuçlar elde etme esasına dayanan faaliyetler için kullanılan bir terimdir. 
Bazı olağan üstü neticeler elde etmek için yapılan şey, sihir, efsun.
Bir şey yada kişinin uyandırdığı kuvvetli tesir, câzibe. 
- Büyü; tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak veya gizli güçler içerdiğine inanılan bazı tabii nesneleri kullanarak belli birtakım amaçları gerçekleştirmek gayesiyle yapılan davranışlar olarak tanımlanmaktadır. 
- Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı. Karşı durulmaz güçlü etki.  
- Büyü: Gizli olan ve sebebi bilinmeyen şey demektir.  Yine büyünün anlamı olarak, "sebebi gizli olan ve hakikatinin dışında tahayyül olunan ve göz boyama, aldatma şeklinde cereyan eden her iştir."  
- Büyüye büyü adının verilmesi, insan sağlığını bozduğu ve hastalığa çevirdiği içindir,  ‘’büyüledi’’ veya "sihirledi" dendiği zaman; "onu nefretten sevgiye dönüştürdü" anlamı kastedilmektedir. 
- Anlamı: Kandırmak, hile yapmak, bir şeyi olduğundan başka hale çevirmek, gizli tutmak, bazı söz ve fiillere başvurmak suretiyle bir şeyi olağan üstü gibi göstermek gibi anlamlar taşır.
- Eski Türk dilinde büyü kelimesi, bügi, bügü şeklinde yazılmakta ve "sihirbaz, din adamı" anlamına gelmekteydi. Daha sonra "akıllı" anlamını kazanan kelime bilge ile anlamdaş olmuş gözükmektedir .  Büyü anlamına gelen Almanca ve Fransızca magie, İngilizce magi, magic    kelimelerinin aslının Yunanca magostan geldiği bilinmektedir . Pehlevî dilinde (eski Farsça) büyü magu kelimesiyle karşılanmakta, eski İran'da tabiatüstü güçleri kullanabildiğine inanılan Med kabilesi mensubu rahipler sınıfına da maguş denilmekteydi. İslâm kaynaklarında Mecus, Mecusi şeklinde geçen kelimelerin, tabiattaki bazı varlık ve olayları yönettiği, gaipten haber verdiği, büyücülükle bazı işleri gerçekleştirdiği kabul edilen bu sınıf için kullanıldığı söylenebilir. Bütün bunlar göz Önünde tutularak büyü, "tabiatüstü gizli güçlerle ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma gayeli bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler"  şeklinde tarif edilebilir. Kutsalla ilişkisi bulunmaması ve ahlâkî amaç taşımaması büyünün en temel özellikleridir; başlıca gayesi ise daima çıkar sağlamaktır. Büyünün asıl amacı insana ve olaylara etki ederek bol ve çok avlama, balık tutma, hayvan yetiştirme, düşmanı yenme, zarara uğratma veya Öldürme, çocuk, ürün ve mal çoğaltma, kadın elde etme. Hastalıktan kurtulma, kısacası bitkileri, hayvanları, insanları, tabiat olaylarını ve güçlerini kontrol ederek şu veya bu kişi yahut kişilere iyilik ya da kötülük etmek suretiyle bir menfaat sağlamadır.
b. Büyünün Terim (Istıhahi)Tanımı
* Büyü: Bir şeyin hakiki durumundan gerçek olmayan şekle çevrilmesidir. Kendisiyle (cine) şeytana yaklaşılan ve ondan yardım temin edilen bir iştir. Sihir, tuzak ve oyun anlamına da gelir. Sihirde göz yanılması vardır. Kişi yapılan işin, gördüğü gibi olduğunu da zanneder, gerçek şekli (aslı) öyle değildir.  
* Büyü, insana ve doğaya ilişkin olayları, metafiziki alemdeki gizemli dış güçler aracılığıyla etkileyip yönlendirdiğine (etkisi altına aldığına ) inanılan törensel eyleme büyü adı verilir.  
* Büyü, tabiat üstü gizli güçlerle (cin ve şeytanla) ilişki kurularak yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanılan bazı tabii nesneler kullanılarak zararlı, faydalı veya koruma amaçlı bazı sonuçlar elde etmek için yapılan işler yada işlemler bütünüdür. 
Türkçemizde sihir kelimesi karşılığında büyü, sihirbazlık, cadılık, gözbağcılık terimleri kullanılmaktadır. 
* Büyü, düğümlere okuyup üflemek, kendisiyle yazılan ve konuşulan (yaldızlı) söz, dokunmaksızın sihirlenmiş kişinin aklına, kalbine ve bedenine tesir eden fiiller gibi anlamlara gelir.  Büyü, kötü ruhların (kafir cinlerin) etkilerinden oluşan şeye verilen addır. 
* “Büyü, kişinin gönül eğlendirmek için başvurduğu bir araç değil, güçsüz kaldığı olaylar karşısında direnebilmek için aradığı bir dayanaktır, bir sığınaktır.” 

Elimizde Allaha şükür yüzlerce Arapça dua ,ayet, azimet ve tılsımla ilgili eserler var. Her çeşit büyü, nazar, korku cinlerle ilgili rahatsızlıklar için bizleri arayın yardımcı olalım.

Açıklama eklenecek....

infohoca@googlemail.com

 

Alt Kategoriler


Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR