Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

Güzel sözler

Değerli ziyaretçilerim, bu sayfamı, Büyük düşünürlerin ibret verici güzel sözlerine ayırdım
 

Üç haslet vardır ki; bunlar insanın şeref ve haysiyyetini gösterir:

1- Başına gelen musibetlerden şikayetçi olmamak,

2- Ağrı ve kederden dolayı dert yanmamak,

3-  Diliyle kendini övmemek. (Ebu Derdâ) 

 

Hamama gider kurna beğenmez, düğüne gider zurna beğenmez!

Kadın kör, kocada sağır olursa iyi anlaşırlar.

Dünya fânî, ölüm ânî

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın.

Gezdim Şam ile Halep,
Eyledim ilmi talep,
Meğer ilim bir hiç imiş,
İlla edep illa edep...

               Yunus Emre...

Gezdim şam ile halep eyledim ilmi talep,
İnsanda yok ise haya ile edep,
Ona neylesin mektep,
Okusada merkep okumasada merkep!'

Edep bir taç imiş nuru hüdadan, 
Giy o tacı emin ol her türlü kaza ve beladan. (Mevlana)

Seni camiye götüremeyen îman cennete nasıl götürecek? 

Bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapan taşlanır, yapamayan çamur atar.

Terbiye ana kucağında başlar ve söylenen her söz çocuğun şahsiyetine konan bir tuğla taşıdır. (Namık Kemal)

 

PEYGAMBER EFENDİMİZİN BİZLERE UYGULAMAMIZI TAVSİYE ETTİĞİ ON ADET NASİHATI

1) BESMELE

Resûlullah aleyhissalâtu vesselam buyurdular:

- Besmelesiz başlanan her is, hiçbir netice vermez.

- Herhangi bir müşkül ve güçlüğe rastlarsan Allah'ın ismini an,

Besmele çek: "Bismillâhirrahmanirrahim ve lâhavle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyilâzîm" cümlesini tekrarla. ALLAH seni her musibetten ve belâdan kurtarır.

2) HAMD VE SÜKÜR

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- "Elhamdü lillah= Allah'a hamdolsun" demek en büyük teşekkürdür. Bunu söylemeyen şükretmemiş olur.

3) SALAVÂTI SERIFE

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- İstediği şeyin olmasını isteyen kimse bana çokça salât ve selam göndersin. (Zorlukların başarılması, rızkın bolluğu ve isteğe ulaşmak için en iyi yol salât ve selamdır.)

4) IMAN-IBADET

Resûlullah aleyhissalâtu ve sselâm buyurdular:

- ALLAH ibadetsiz imanı, imansız ibadeti ve işi kabul etmez.

5) NAMAZ

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- Namaz; küfür ile insanlık arasında bir perdedir. Namazı terk edenler küfre yaklaşmış olurlar.

- iman sahibi bir kimse ile imansız bir kimse arasında bir fark vardır'ki o da namazdır.

Namazını terk eden bir iman sahibi diğerinden farksız olur.

6) KUR'AN OKUMAK

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- Sizden birisi ALLAH ile konuşmayı ve ona yakın olmayı seviyorsa, tam bir kalp sükûneti içinde Kur'an okusun.

- Ümmetimin en makbul ibadeti bakarak Kur'an okumaktır.

7) IHLAS SÛRESI

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- Bin kere "İhlas suresini" okuyan bir iman sahibi kendini cehennem ateşinden kurtarmış olur.

8-YÂSİN-İ ŞERİF

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- Her gece "Yasin" okumaya devam eden bir kimse şehit olarak ölür.

- Bir kimse ana ve babasının yahut onlardan bir tanesinin cuma günü kabrini ziyaret edip "Yasin suresini" okusa (kul hakkı hariç) büyük günahları affolunur.

9) YATAĞA YATARKEN

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- Yatağa yatarken önce "1 defa Fatiha" sonrada "3 defa İhlâs" surelerini okuyan bir kimse uykusunda ölümden başka her musibetten korunmuş olur.

10) GENÇLER

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular:

- ALLAH, genç tövbekârları sever.

- Gençliğini taat ve ibadet yolunda harcayanları Hak Teâla çok sever.

- Gençliğinde ibadet edenlerin; ihtiyarlığında ibadete başlayanlar

Üzerindeki üstünlüğü; halka nazaran Peygamberlerin üstünlüğü derecesindedir.

- Allah; genç yaşlarında ibadet edenleri meleklerine göstererek sevincini ve onları sevdiğini ilan eder.

- Cenab-ı Hakk’ın indinde tövbekâr gençlerden daha sevimli bir şey yoktur.

PEYGAMBERİMİZİN BU 10 NASİHATI YERİNE GETİRMEYE VE İNSANLAR ARASINDA YAYMA GAYRET EDELİM

 

Dünyaya ecel yağmış, eceli gelen ölmüş.

Kırk yıl kıran olmuş,eceli gelen ölmüş.

Hayat bir uykudur ölünce uyanır insan. 
Sen erken davran ölmeden önce uyan. (Hz. Mevlana) 

İşin Allah'a kalmışsa olmuş bil!
            (Şemsi Tebrizi)
 
Üç haslet vardır ki; bunlar insan oğlunun şerefli olduğunu kanıtlar.
1-Başına gelen musibetlerden şikayetçi olmamak,
2- Ağrı ve kederden dolayı dert yanmamak,
3- Diliyle kendisini övmemek.. 
                 Ebu Derda...
 
Namaz kılmaktan yay gibi, Oruç tutmaktan çivi gibi olsanız bile haram ve şüpheli şeylerden kaçınmazsanız Allah dua ve ibadetlerinizi kabul etmez.
               (Abdullah bin Ömer)
 
Çağrılan yere erinme,
Çağrılmayan yere yerinme.
 
Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olurmu? Ayet
İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır
   Hz.Muhammed
 
Nasibinde varsa alırsın karıncadan bile ders.
Nasibinde yoksa bütün cihan önünde eğilse sana ters. (Hz. Mevlana)
 
Hayat bir nefestir,
Aldığın kadar!
    Hayat bir kafestir, 
    Kaldığın kadar!
Hayat bir hevestir,
Daldığın kadar!
              (Hz.Mevlana)
 
Göz iki, kulak iki, ağzımız ise tektir.
Çok görüp, çok dinleyip, az konuşmak gerektir.
                     (Hz.Mevlana)
 
Bal yiyen, arısından gocunmaz. 
 
Başkalarına imrenme, çok kimseler var ki senin hayatına imreniyorlar.  (Hz.Mevlana)
 
Eğri ayağın gölgesi de eğridir. (Hz.Mevlana)
 
Sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzur ise bir ibadetin karşılığıdır.  (Hz.Mevlana)
Kuru duayı bırak, ağaç isteyen tohum eker. (Hz.Mevlana)
 
Ya isIamla yükseIir, 
Ya inkarda çürürsün, 
YoI mezarda bitmiyor, 
Gittiğinde görürsün...  Necip Fazıl Kısakürek
 
Cibilliyetsize ilim öğretmek, eşkıyanın eline kılıç vermektir. (Hz.Mevlana)
Gözyaşının bile görevi varmış.. Ardından gelecek gülümseme için temizlik yaparmış. (Hz.Mevlana)

 

Şair Bâkî'ye göre üç çeşit dost vardır: "Bir dost vardır ki, gıdâ gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ki ilâç gibidir; gerektiğinde ararsın. Bir dost da vardır ki, hastalık gibidir; sen istemesen de o seni arar bulur ve başına dert açar''

 

Dünyada en huzursuz kimse, kalbınde hased ve kin taşıyanlaradır. (İmam–ı Şafîî)

 

Abdalın arkadaşlığı yol görününceye kadardır

 

Dilinizi daima iyi kullanınız. O, sizi saadete götürdüğü gibi, felakete de götürebilir. (Hazret–i Ali)

 

En tehlikeli insanlar yarı deliler ve yarı akıllılardır

"Kendini övmek, rüzgârla karın doyurmaya benzer." (İmam Buharı)

 

 

Acı patlıcanı kırağı çalmaz

 

Eğer, fakirlik, hastalık ve ölüm olmasaydı, insanoğlunun kibrinden başı eğilmez-olurdu. (Hasan–ı Barsı)

 

Acıkan doymam,susayan kanmam sanır

 

Aileyi ayakta tutan, beden güzelliği değil, kalp ve ruh güzelliğidir..

 

Korkaklar, her gün ölürler, cesurlar ise sadece bir kere ölümü tadarlar

 

Gecenin sıkıntısını ancak hastalar ve âşıklar bilirler

 

Açlık ile tokluğun arası bir dilim ekmek

 

Uzaktan cesur olmak çok kolaydır

 

Usta avcılar, acemi yavrulara tebelleş olurlar

 

Ağaç ne kadar uzarsa uzasın göğe değmez

 

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi olduğu unutulmamalıdır

 

Kuşlar ancak, kendi cinsleriyle uçarlar

 

Ağır kazan geç kaynar.

 

Faydasız otlar belki bir ayda yetişir, Fakat kırmızı gül bir senede yetişir.

 

Nankörlük, sevgi ve aşkın mezarıdır, nankörler mutmain olamazlar

 

Şaşkın ördek, tersine doğru yüzer

 

Fare tipli kadınlara, kedi bey olur

 

BÜYÜK insanlar fikirleri, NORMAL insanlar olayları, KÜÇÜK insanlar şahısları tartışıp dururlar..

 

Altın ateşle, Kadın altınla, Erkekte kadınla imtihan edilir

 

Cimri insandan yardım beklemek, ıssız çölde balık avlamaya benzer (Hasan Basri k.s)

 

Kim bir kötülüğü işitir ve yayarsa, o, kötülüğü yapan gibidir (Sebil b. Avf k.s)

 

Tövbesiz ibadet sahih olmaz (Cafer-i Sadık k.s)

 

Günah işlemekten vazgeçmek, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır.(Hz Ömer)

 

Sabır kurtuluşun anahtarıdır (Mevlana k.s)

 

عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيْتٌ وَأَحْبِبْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِىٌّ بِهِ Dilediğin gibi yaşa, şüphesiz birgün öleceksin. Dilediğini sev, kuşkusuz sen bir gün ondan ayrılacaksın..(belki ölümle...) dilediğini yap, kuşkusuz sen bir gün yaptığından yargılanacaksın.... (İmam Gazali)

 

Küçük şeylere gereğinden fazla önem verenler, elinden büyük iş gelmeyen kimselerdir.. (Eflatun)

 

Arkadaşına kusurlarını, ona yalnızken söyle, başkalarının yanında ise onu öv.

 

Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşmaz..

 

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir..

 

Bilki Başkasından sana LAF GETİREN,Senden de başkasına LAF GÖTÜRÜR. Seni; sende olmayanla öven kimsenin, seni; sende olmayan şeyle kötülemeyeceğinden emin olamazsın. (Hasan basrı k.s)

 

Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme girer.. (Bekir el-mezub k.s)

 

Dal rüzgarı affetmiştir ama, kırılmıştır bir kere...

 

Gül sunan bir elde daima bir miktar gül kokusu kalır. -Çin atasözü-

 

Ayrılık küçük sevgileri yok eder büyük sevgileri daha da yüceltir. Tıpkı, rüzgarın mumu söndürüp ateşi ise daha da alevlendirdiği gibi...

 

Dünyadaki en huzursuz insan, kalbinde ençok kin ve haset tutan insandır.. (İmam Şafi)

 

Ot, kökünün üstünde biter...

 

Yolda giderken gördüğün dikenli taşları kaldır geri dönüşünde ayağına takılıp düşebilirsin!

 

Bildiği şeylerle kibirlenen kimse hiçbir şey bilmiyor demektir

 

Ben kulumu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, olurum. Benden bir şey isterse ona veririm bana sığınırsa onu korurum. ( kutsi-Hadis Rikak:38)

 

İnsanın maddi değeri malı ile, manevi değeri ise takva ile ölçülür (Hadis)

 

Güzelliğin afeti kendini beğenmektir. Cömertliğin afeti israftır. Soyluluğun afeti öğünmektir. Dinin afeti nefsine uymaktır.İlmin afeti unutmaktır. Sözün afeti yalandır. Hilmin (yumuşak huyluluğun) afeti sefahettir. İbadetin afeti ara vermektir. Müslüman'ın afeti ise başa kakmaktır.. (Hadis)

 

İlim mü'minin arkadaşıdır. Hilm (ağır başlılık) veziridir. akıl, rehberidir. amel, kumandanıdır. rıfk (yumuşaklıkla muamele) iyilik, kardeşidir. sabır ise, askerlerinin baş kumandanıdır.. (Hadis)

 

Allah'a imandan sonra en akıllıca yapılacak iş, insanların sevgisini kazanmaktır. (Hadis)

 

Aza şükretmeyen kimse, çoğa da şükretmez (Hadis)

 

İki kişi arasını bulan kimse yalancı değildir. O, ya hayrı söyler, yada hayrı arttırır. (Hadis)

 

İdare edenler doğru yolda ve doğruyu gösteren kimseler olduğu müddetçe, idare edilenler kötü ve itaatsizde olsa, kesinlikle helak olmazlar.. (Hadis)

 

Ümmetimin en hayırlıları alimlerdir. Alimlerin en hayırlıları da halim-selim olanlarıdır. (Hadis)

 

Münafık insan, iki sürüden hangisine katılacağına karar veremeyen koyuna benzer. (Hadis)

 

Allah katında, eğer dünyanın bir sivrisinek kanadı ağırlığınca değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi. (Hadis)

 

Çocuk ele avuca sığmaz hale gelmedikçe, kötüler çoğalıp iyiler azalmadıkça, küçük büyüğe, karaktersiz insanlar karakterli insanlara saldırmadıkça kıyamet kopmaz. (Hadis)

 

Bir kulun dili düzgün olmadıkça kalbi düzgün olmaz. Kalbi düzgün olmadan da imanı düzgün olmaz. (Hadis)

 

Yalancı şahit kıyamet gününde dili ateş yalar vaziyette diriltilir. (Hadis)

 

İman iki kısımdan ibarettir. Bir yarımı şükür ve diğer yarımı ise sabırdır. (Hadis)

 

Ölçülü harcayanı Allah rızıklandırır. Döküp saçanı Allah mahrum bırakır. (Hadis)

 

Kıyamet yaklaştıkça insanın dünyaya karşı olan hırsı artar. Bu durum ise insanı Allah'tan daha da uzaklaştırır. (Hadis)

 

Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının, çünkü aşırı şaka; kin tutmaya, kin de kötülüklere sebeb olur.. (Ömer B.Abdülaziz)

 

Düşmanı yenmek istersen, kötülüğe karşı iyilik

yap (Said Nursi k.s)

Bir kalp Allah'dan ve onun dostlarından başka birine meyletse o kalb hastadır demektir

(Abdullah bin Muhammed Mürteiş k.s)

Kulluk, insanın, acizliğini idrak edip anlamasıdır (Haris el-muhasibi k.s)

Güneş, karı nasıl eritirse, güzel huyda hataları öyle eritir. Sirke balı nasıl bozarsa, kötü huyda amelleri öyle bozar. (İbni Abbas r.a)

 

Akıllı düşman akılsız dosttan daha iyidir..

Bu kategoride henüz ürün Yok.

Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR