Kategoriler

Dua ve tılsım hazinesi

Dua ve tılsım hazinesi
Üretici: Aysa Yayınevi
Ürün Kodu: 005
Stok Durumu: 100
Fiyatı: 30.00€
KDV Hariç: 30.00€
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Türkiyedeyseniz daha uygun fiyata aysayayinevinden temin edebilirsiniz.

Dua ve tılsım hazinesi adlı eserimizde her konuda aradğınız dua, ayet, azimet, tılsım, vefk vb. doktorların profösörlerin ve daha bir çok kişilerin teşekkür mektuplarını bulacaksınız.

DUA VE TILSIM HAZİNESİ KİTABININ İÇİNDEKİLER KISMI

•Giriş ------------------------------------------ 5

•Sbs kitabı tanıtımı -------------------------- 6

•İbadet askı ve sirinlik ----------------------- 7

•Güzel geçim ve tatlı muhabbet için -------- 8

•Vücuttaki her çesit ağrı ve sızıları kesmek için -- 11

•Hidayete ermek ve dileklere kavuşmak - 13

•Rızık, bereket ve kısmet kapılarının açılması için -- 15

•Bas ağrısına karsı etkili dua -------------- 16

•Bağlılık çözmek için ----------------------- 18

•Bol rızık ve berekete kavuşmak için ----- 19

•İnşirah suresinin fazilet ve sırları -------- 21

•Şirinlik ve kabul görmek için ------------- 35

•Bereket ve şirinlik için kuvvetli bir vefk - 36

•Haftanın yedi gününün vefkleri ---------- 42

•Yedi gök gezegeninin vefkleri ----------- 44

•Ayrılanları birleştirme ve muhabbet tertibi -- 49

•Aşk ve celbiye ----------------------------- 50

•Ezber gücünün artması için -------------- 51

•Kuvvetli kısmet, bereket, şirinlik duası -- 54

•Kalp, karın ağrıları ve çaresiz rahatsızlıklara şifa için -- 56

•İslerin kolaylaşması ve rızkın çoğalması 58

•Zenginlik ve her çesit dilek duası -------- 59

•Düşman şerrinden korunmak için -------- 72

•Korku, nazar, cin ve insan şerrinden korunmak için -- 74

•Uyku problemi olanlar için --------------- 75

•Bol rızık ve berekete kavuşmak için kuvvetli bir dua -- 76

•Haksız yere hapse giren kimseler için --- 78

•Muhabbet / celbiye ----------------------- 79

•Büyü çözümü------------------------------ 81

•Baş Ağrısına Karşı Dua ------------------- 82

•Çok Kuvvetli Aşk / Muhabbet ------------ 83

•Düşman Şerrinden Korunmak için ------- 84

•Cin ve Peri Şerrine Karşı Dua ------------ 85

•Nefis bağlılığını çözmek için -------------- 86

•Muhabbet ve zenginlik için --------------- 86

•Muhittini Arabi’den korunma/muhafaza Ayetleri -- 88

•Ağlayan Çocukların Sakinleşmeleri ve Düzelmeleri için -- 91

•Korunma Vefki ---------------------------- 93

•Kötülüklerden Korunmak ve Hayırlı Dileklerin Kabulü İçin -- 99

•Korunma ve Şirinlik Vefki --------------- 100

•Yol Bağlamak İçin ------------------------ 101

•Bakır Levha İle Celp --------------------- 102

•Dil bağı için ------------------------------- 103

•Düşmanın helaki için -------------------- 103

•Cin Tutan Hastalar İçin ------------------ 104

•On Ayetin Müthiş Faydaları ve Sırları --- 105

•Rasulüllâh’ın Dilinden Düşürmediği Dua 110

•Yasin suresinin sırları ve bilinmeyen

yönleri ------------------------------------- 112

•Yasin’in azimetinin Arapça okunuşu ---- 119

•Yasin’in azimetinin Türkçe okunuşu ---- 151

Cünnetül Esma / Allah’ın

İsimlerinin Kalkanı

•Cünnetül esma, isimlerin kalkanı,

sırları ve faydaları ------------------------- 175

•Yüce Mevlâ’yı Tevhîd ve Temcîd etmek,

kalbin nurla dolması ve aydınlanması için178

•Tövbelerin affı ve günahların mağfiret

olunması için ------------------------------ 179

•Düşmana galip gelmek ve zor

işleri kolaylaştırmak için ------------------ 182

•Devlet adamlarının yanında sevimli

görünmek ve onlara iş gördürmek için -- 183

•Katı kalplerin yumuşaması ve sekîne

ve vakar için ------------------------------ 184

•Kalp ve gönüllerdeki hüznün kalkması ve

yerini sevinç ve huzura bırakması için --- 184

•Kalbin rahatlaması ve nurlanması için -- 184

•Ağrı/sızı elem ve kederlerden kurtulmak185

•Açlık ve susuzluk çeken kimseye rızık

ve bereket kapılarının açılması için ------ 185

•Kuraklığın gitmesi ve Mevla'dan Yağmur

ve rahmet talep etmek için --------- 186

•Herhangi bir kimseden bir hacet ve

dileği olan kimsenin okuması gereken--- 186

•Tefrîk için (Kötü yoldan alıkoymak) ---- 186

•Sihirleri çözmek ve sıkıntıları gidermek 187

•Her çeşit hastalığın şifası için ----------- 187

•Doktorlardan çaresi olmayan ateşli hastalıklara

karşı ---------------------------------- 188

•Taun vb rahatsızlıklara karşı ------------ 188

•Yalancı bir kimsenin yalanını önlemek

ve bu hastalıktan kurtarmak ------------- 188

•Düşmandan intikam almak maksadıyla

onu Yüce Mevla’ya havale etmek ----- 189

•Düşmanlara görünmemek için ---------- 189

•Düşmanların gözlerini ve dillerini

bağlamak için ----------------------------- 189

•Cehennem ateşinden korunmak için --- 189

•Yüce Mevla’ya ruhu kolay teslim

edebilmek için ----------------------------- 190

•Ahlakın güzelleşmesi ve kötü hareketlerden

kurtulmak ------------------------- 190

•Makam ve mevki sahibi olan kimselerden

iyilik ve iltifat görmek için ----------- 190

•Allâh’ın verdiği nimetlere şükür, hamd - 191

•Mevla’nın yardımına mazhar olmak

ve karanlıklardan kurtulmak ibadetlerden

tad alabilmek için -------------------- 191

•Bu dünyada doğru ve dürüst bir insan

olarak yasamak, mahşerde de Sırat

köprüsünü geçebilmek için --------------- 191

•Cünnetül Esmanın Kuvvetli Kasemi ----- 193

•(Ricali Gayb) Erenlerin Yardımları ------ 197

•Kısmet, Bereket, Şirinlik ve Bütün

Hayır Kapılarının Sonuna Kadar Açılması 203

•Zina Yapanların, Eşlerini Aldatanların

Nefislerini Bağlamak / engellemek için -- 206

•Uzakta Bulunan Bir İnsanı Getirmek

Yada Ayrılan İki Kişiyi Kavuşturmak İçin 208

•Kalpleri ve Gönülleri Çekmek, Celp

ve Cezp Etmek İçin ----------------------- 210

•Yasin suresiyle kuvvetli bir aşk tertibi - 212

•Dargınları Barıştırmak, Sevenleri

Birbirlerine Kavuşturmak için ------------ 213

•Müracaat ve Taleplerin Kabulü, Halk

Arasında İtibar ve Şirinlik İçin ----------- 215

•Düşmandan, Belalardan Korunmak ----- 216

•Her Hastalığa Şifa İçin ------------------- 218

•Rızık ve Bereketin Artması için ---------- 219

•Rızık Kapılarının Açılması İçin Ayet ----- 221

•Nefis bağlılığını çözmek için ------------- 222

•Koruyucu perde, şifadır her derde ------ 224

•Bağlıyı çözme duası (Baltaya Yazılır) --- 232

• Nefis bağlılığını çözen kuvvet tertip ---- 233

• Her derde deva her hastalığa şifa olan

ayetler ------------------------------------- 240

•Konuşamayan çocuklar için ------------- 255

•Rüyada istenilen şeyi görebilmek için -- 258

•Zihin açıklığı ve üstün zeka için --------- 264

•Cin musallatından kurtulmak için ------- 272

•Zihin açıklığı ve üstün zeka için --------- 278

•Bol rızık ve berekete kavuşmak için ---- 280

• Karı koca arasında yada ailelerdeki

geçimsizlik problemlerini kaldırmak için - 281

•Büyü ve bağlılık çözmek için ------------ 284

•Koruyucu ayetler, Boy Hamaylısı ------- 293

•Dileklerin kabulü, engellerin kalkması -- 321

•İş yerinde sevilmek, makamda ve

mevkide yükselmek için ------------------ 322

•Sahabenin meşhur zikir duası ----------- 323

•Cinli hasta tedavisi ----------------------- 325

•Bereket ve müşteri celbi ---------------- 337

•Büyü bozma ve korunma tertibi -------- 338

•Cin ve insan şerrinden, korunma -

rızık ve dilek duası ------------------------ 348

•Yasin suresi ile her çeşit dilek ve

kötülüklerden korunma ------------------- 373

BURÇLAR ve YILDIZLARA GÖRE

RUHÂNÎ HASTALIKLAR İÇİN YAZILACAK

DUA REÇETELERİ

•Burçlar ve yıldızlara göre ruhani

hastalıklar için yazılacak dualar ---------- 377

•Ateşli Tabiata Mensup Burçlar ve

Burçların Etkisi Altında Rahatsızlık

Geçirenlere Yazılacak Dualar ve ayetler - 393

•Toprak Tabiatlı Kimselerin Rahatsızlıklarına

Karşı Dualar ------------------------ 409

•Hava Tabiatlı Kimselerin Rahatsızlıklarına

Karşı Dualar ------------------------ 420

•Su Tabiatlı Kimselerin Rahatsızlıklarına

Karşı Dualar ------------------------ 426

•Kuvvetli bir aşk ve muhabbet duası ---- 430

•Zararlı haşereleri evden uzaklaştırmak--440

•Cin, peri, evham, vesvese, ve ruhanilerin

etkisinden kaynaklanan panik

atak rahatsızlıklarına karşı dualar ------- 441

•Nefis bağlılığını çözmek için ------------- 449

•Her çesit hastalığa şifa olan ayetler ---- 455

•Cin musallatı olan hastalar için --------- 456

•Kuvvetli muhabbet ve celbiye duası ---- 457

•Evlat sahibi olmak isteyenler için ------- 459

•Aşk muhabbet tılsımı -------------------- 460

•İşlerin kolaylaşması ve sonucun

Hayırlı olması için ------------------------- 462

•Vücuttaki cinleri çıkarmak için ---------- 463

•İdrar zorluğu çekenler için -------------- 470

•Kuvvetli aşk muhabbet beraberlik için - 471

•Herkese zararı dokunan kötü bir komşuyu

bulunduğu yerden uzaklaştırmak -- 472

•Gideni geri yuvasına döndürmek için --- 474

•Nefis bağlılığını çözmek için ------------- 478

•Heybetli görünmek ve hayırlı dilek ----- 479

•Afatı semaviyeden korunmak için ------ 481

•Cüzzam, baras, alaca hastalığına karşı

Yazılacak tertip ---------------------------- 484

•Hacet ve dilek duası --------------------- 485

•Her derde deva olan ayetler ------------ 487

•Büyü ve bağlılık çözmek için ------------ 491

•Gözlerdeki rahatsızlıklar için ------------ 492

•Baş ağrısına karsı ------------------------ 493

•Halk arasında heybetli görünmek ve -

kabul görmek için ------------------------- 495

•Korkulardan ve Endiselerden Emin

Olmak ve her hayırlı dilek için ----------- 497

•Kitap tanıtımları -------------------------- 500

•Okuyucu mektupları --------------------- 510

•İçindekiler -------------------------------- 519

                            SON

 

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:
MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR