Kategoriler

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!
Üretici: Aysa Yayınevi
Ürün Kodu: 001
Stok Durumu: 95
Fiyatı: 25.00€
KDV Hariç: 25.00€
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

Gizli Sırların Keşfi / Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son! adlı muazzam esrimizi sadece bizden temin edebilirsiniz. Bu eserin içerisinde ruhaniyet aleminin sırları, papaz büyüsü dahil her çeşit büyülerin çözümü, oldukça çok sevgi muhabbet aşk tertipleri ve daha burada sıralamadığımız sayısız manevi reçeteler bulacaksınız

 Gizli Sırların Keşfi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! adlı eserimizin içindeki bazı konu başlıkları;

   - Büyünün tarihi ve günümüzde konumu

   - Üzerinizde büyü ve cin varmı? kendinizi test edin

   - Papaz büyüsü ve kara büyü ve çözümü

   - Kalpleri birleştiren dualar

   - Sevgi, muhabbet aşk duaları

   - Sevdiğin kimseyi kendine çekmek için

   - Ömür boyu aşk ve beraberlik için

   - Gideni döndürmek, ayrılanı birleştirmek ve sevenleri kavuşturmak için bazı denenmiş kuvvetli tertipler

   - Esmâül Hüsna'nın bilinmeyen mucizevi tesirleri

   - Cinli ve bunalımlı hastaları tedavi şekli

   - Düşmana, zalime galip gelmek için

   - Gizli sırlara erişmek için

   - Kalp gözünün açılması için

   - Çaresiz hastalıklara şifa

   - Hayırlı evlat için

   - Hırsızı ve kaybı tespit için

   - Ezber ve zeka gücünün artması için

   - Ticaretin artması ve bol rızka kavuşmak için

   - Davetname

   - İmam gazalinin cin daveti tertibi

   - İmam gazalinin icazet/el alma konusundaki müthiş uyarısı

   - İçki, zina, kumar gibi kötü alışkanlıkları terk etmek için

   - Buruç suresinin inanılmaz faydaları ve hüddamı ile irtibat

   - Define bulmak için çeşitli tertipler

   - Kulak daveti

   - Kelime-i tevhidin sırrı

   - Başarı ve mutluluğun anahtarı!

   - Alacağın tahsili için tertipler

   - Ervahı teshir etmek ve onlarla bağlantı kurmak için

   - Cinler hakkında bilinmeyenler

   - Rüya çeşitleri

   - Cebrail'in bildirdiği dualar

   - idrar zorluğu çekenler için

   - Silah işlememesi için

   - Korku, nazar, evham/vesvese ve her çeşit sıkıntının giderilmesi için

   - Çok sayıda ibretli altun sözler

    - Selam ve dua ile...

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son Kitabının İçindekiler kısmı (1.Baskı için geçerli)

Havas kitapları isimleri ------------------ 1

Duyuru ----------------------------------- 2

Giriş-Önsöz ------------------------------ 7

Dua şiir----------------------------------10

Dua hakkında hadislerden bir demet --11

Dört kişinin duası kabul olunur --------19

İbret veren bir nükte -------------------20

Büyü hakkında genel bilgiler-----------22

Babilde büyücülük ----------------------22

Mısır’da büyücülük----------------------25

Günümüz dünyasında büyücülük ------30

Üzerinizde büyü varmı? ----------------32

Sihir iptali için --------------------------35

Üzerinizde nazar varmı? ---------------39

Nazar hakkında hadisler ---------------41

Nazar değmemesi için------------------43

Nazar için başka bir dua ---------------44

Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son ---47

Papaz büyüsü---------------------------48

Aysa Yayınevinden duyuru-------------77

Aysa yayınevi, Aysa baharat - Düzce 

Papaz büyüsü ve kara büyüye son! ---75

Kısmet kapalılığı meselesi--------------76

Günahların affı ve dilek için ---------- 112

Kitap satışı ---------------------------- 113

Gaipten haberin sırrı, esmaül Hüsna 115

Lâilâhe illallah mucizesi -------------- 116

Kelimeyi tevhit hakkında ayet, hadis 116

İbret dolu bir öykü ------------------- 120

İhlas----------------------------------- 121

Sabır ---------------------------------- 123

Temizlik ------------------------------- 124

İhlas ve samimiyet ------------------- 125

Huddam Daveti ----------------------- 126

Esmaül Hüsna ------------------------ 127

Allah’ı zikretmek---------------------- 130

Allah ismi şerifi ----------------------- 131

Cinniyi hapsetmek için --------------- 133

Cinniyi yakmak için------------------- 134

El-Rahman ismi şerifi ---------------- 135

Hacet ve dilek için -------------------- 135

Rızık ve bereket için------------------ 136

El-Rahim ismi şerifi------------------- 138

El-Melikismi şerifi--------------------- 140

Dilek ve şirinlik için------------------- 141

450-Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!

El-Kuddus ismi şerifi ----------------- 142

Nefis terbiyesi ------------------------ 143

Es-Selam ismi şerifi ------------------ 144

Silah işlememesi için ----------------- 145

Evham / Vesveseye karşı ------------ 146

El-Mü’min ismi şerifi------------------ 148

El-Müheymin ismi şerifi -------------- 149

Ahmak olan kimselerin akıllanmaları

için ------------------------------------ 150

El-Aziz ismi şerifi --------------------- 151

Düşmana galip gelmek--------------- 152

El-Cebbar ismi şerifi------------------ 153

Zalimin ıslah olması için-------------- 153

El-Mütekebbir ismi şerifi ------------- 154

El-Halık ismi şerifi -------------------- 155

Çocuğu olmayanlar için -------------- 156

El-Bari ismi şerifi --------------------- 157

El-Musavvir ismi şerifi---------------- 157

Çocuğu olmayanlar için -------------- 158

El-Ğaffar ismi şerifi ------------------- 158

El-Kahhâr ismi şerifi------------------ 159

Düşmanın helakı için ----------------- 160

Düşmana galip gelmek için ---------- 161

Aysa yayınevi, Aysa baharat 

El-Vehhab ismi şerifi ----------------- 161

Er-Rezzâk ismi şerifi ----------------- 163

El-Alîl ismi şerifi ---------------------- 164

El-Kâbid ismi şerifi ------------------- 165

Düşmanı helak için ------------------- 166

El-Basit ismi şerifi -------------------- 167

El-Hafid ismi şerifi -------------------- 168

Er-Râfi’ ismi şerifi -------------------- 169

Şirinlik için ---------------------------- 169

Düşmana galip gelmek için ---------- 170

El-Muızzü ismi şerifi ------------------ 170

El-Müzillü ismi şerifi ------------------ 170

El-Müzill isminin huddamını davet --- 171

Es-Semi’ ismi şerifi ------------------- 173

El-Basîr ismi şerifi -------------------- 173

Cinleri teshir etmek ------------------ 174

El-Hakem ismi şerifi ------------------ 174

El-Adl ismi şerifi ---------------------- 175

El-Latîf ismi şerifi --------------------- 175

Hapisten kurtulmak için -------------- 176

Üzüntülerin giderilmesi için ---------- 177

El-Habîr ismi şerifi-------------------- 177

Gizli sırlara vâkıf olabilmek için------ 178

Rüyada istenileni görmek için ------- 178

El-Halîm ismi şerifi ------------------- 179

Bol mahsul için ----------------------- 180

Ahlakın güzelleşmesi için ------------ 180

Zalimlerin şerrinden korunmak için - 180

El-Azîm ismi şerifi -------------------- 182

El-Ğafûr ismi şerifi ------------------- 182

Çaresiz hastalıklar için --------------- 182

El-Şekûr ismi şerifi ------------------- 183

El-Aliyyü ismi şerifi ------------------- 184

Makam ve mertebe için -------------- 184

Kuvvetli bir dilek duası --------------- 184

El-Kebîr ismi şerifi -------------------- 185

El-Hafîz ismi şerifi -------------------- 185

El-Mukîd ismi şerifi ------------------- 187

El-hasîb ismi şerifi -------------------- 188

El-Celîl ismi şerifi --------------------- 189

El-Kerîm ismi şerifi ------------------- 189

El-Rakîb ismi şerifi ------------------- 190

El-Mücîb ismi şerifi ------------------- 191

El-Vâsi’ ismi şerifi -------------------- 192

El-Hakîm ismi şerifi------------------- 193

El-Vedûd ismi şerifi------------------- 194

Aysa yayınevi, Aysa baharat 

Sevgi, muhabbet ve gönüllere taht

kurmak için --------------------------- 194

Sıcaklık ve huzur için----------------- 195

El-Mecîd ismi şerifi ------------------- 194

Sancılı hasta için --------------------- 196

Şirinlik tertipleri ---------------------- 197

El-Bâis ismi şerifi --------------------- 198

El-Şehîd ismi şerifi ------------------- 198

El-Hak ismi şerifi --------------------- 199

Çalınan eşyayı, kaybı bulmak için --- 199

El-Vekîl ismi şerifi -------------------- 200

Zararlı haşerâta karşı ---------------- 200

El-Kaviy, el-Metîn ismi şerifi --------- 201

Savaşı kazanmak için ---------------- 201

Düşmana galibiyet için --------------- 201

El-Veliyyü ismi şerifi------------------ 203

El-Hamîd ismi şerifi ------------------ 203

Hamîd ismi şerifi ile hasta tedavisi -- 204

El-Muhsî ismi şerifi ------------------- 205

Ezber gücü ve zekanın artması için-- 205

El-Mübdiü ismi şerifi------------------ 206

El-Muîd ismi şerifi -------------------- 206

El-Muhyî ismi şerifi ------------------- 208

Çaresiz dert ve hastalıklar için------- 208

El-Mümît ismi şerifi------------------- 209

El-Hayyul kayyûm ismi şerifi -------- 209

El-Vâcid ismi şerifi-------------------- 211

El-Mâcid ismi şerifi ------------------- 211

El-vâhidül ahad ismi şerifi ----------- 212

El-Samed ismi şerifi ------------------ 213

Çok ihtilam olan kimseler için ------- 213

El-Kadîr ismi şerifi -------------------- 213

El-Muktedir ismi şerifi ---------------- 214

El-Mukaddim ismi şerifi -------------- 215

El-Muahhir ismi şerifi----------------- 216

El-Evvel ismi şerifi-------------------- 216

El-Âhir ismi şerifi --------------------- 217

Ez-Zâhir ismi şerifi ------------------- 217

El-Bâtın ismi şerifi -------------------- 219

El-vâlî ismi şerifi ---------------------- 220

El-Müteâlî ----------------------------- 220

El-Berrü ismi,şerifi ------------------- 221

Et-Tvvâb ismişerifi ------------------- 222

İçkiden soğutmak için --------------- 222

El-Müntekim ismi şerifi--------------- 223

Zâlimin ıslâhı için --------------------- 223

El-Afuvv ismi şerifi ------------------- 224

El-Raûf ismi şerifi--------------------- 225

Aysa yayınevi, Aysa baharat 

El-Mâlikil mülk ismi şerifi ------------ 226

Hâcet / dilek için --------------------- 226

Zül-Celâli vel ikrâm ismi şerifi ------- 226

El-Muksit ismi şerifi ------------------ 228

El-Câmî’ ismi şerifi ------------------- 229

Âile huzuru için ----------------------- 229

Kayıbı geri getirmek için ------------- 230

El-Ğaniy ismi şerifi ------------------- 230

Ticaretin artması için ----------------- 230

Zenginlik için ------------------------- 231

El-Muğni ismi şerifi ------------------- 231

El-Mânî ismi şerifi -------------------- 232

Borç ödemek için --------------------- 233

Ed-Dâr ismi şerifi --------------------- 233

Düşmanın zararını önlemek için ----- 233

El-Nâfi’ ismi şerifi--------------------- 234

Zâlimin şerrinden korunmak için ---- 234

Nefesin tesirli olması için------------- 235

En-Nûr ismi şerifi --------------------- 235

Kalbin ve hayatın nurlanması için --- 236

El-Hâdî ismi şerifi--------------------- 237

İstihâre ------------------------------- 237

El-Bedî’ ismi şerifi -------------------- 238

El-Bâkî ismi şerifi --------------------- 238

Hiç hasta olmamak için -------------- 239

Eşyanın muhafazası için-------------- 239

El-vâris ismi şerifi -------------------- 239

Er-Reşîd ismişerifi -------------------- 240

El-Sabûr ismi şerifi ------------------ 240

Herkesin sevgilisi olmak için --------- 240

Büyü, sihir, nazar ve her çeşit kötülüğe

karşı korunma muhafaza, şifa

tertipleri------------------------------- 243

Şifâ ayetleri --------------------------- 243

Fetih ayetleri-------------------------- 248

Bekçi ayetleri ------------------------- 252

Kur’an-dan bazı ayeti celîlenin sırları 259

Unutkanlığın giderilmesi ve zihin

açıklığı için ---------------------------- 259

Korunma, zırh vefki ------------------ 260

Dînî ve dünyevî işlerin düzelmesi---- 261

Korku ve nazardan korunma ve aile

huzuru için ---------------------------- 263

Büyü / sihir iptali ve cinli hastalar --- 265

İnsanlar ve cinler tarafından sevilmek,

itaat görmek için --------------- 267

Sevgi, muhabbet, aşk, aile huzuru -- 268

Aysa yayınevi, Aysa baharat 

Şer üzere birleşen iki kavmi tefrik--- 269

Baş ağrısını kesmek için ------------- 270

Kolay doğum ve kolay bevil (çiş) için 271

Ailede eşler arasında muhabbeti

huzuru artırmak için------------------ 272

Her çeşit beden ağrısı için ----------- 273

Hapisteki insanın çıkması için-------- 275

Herkesin sevgilisi olmak için --------- 279

Bol rızık, yüksek makam, muhabbet,

teveccüh ve her çeşit dilek için - 281

Buruç suresinin inanılmaz faydaları

ve tasarrufu--------------------------- 284

Celbi muhabbet, aşk ----------------- 285

Herkes tarafından sevilmek, kabul

görmek için --------------------------- 285

Müslüman cinleri davet için ---------- 286

Müslüman cinleri davet için ---------- 287

Hastanın cinlerinin yanması ve sıhhatine

kavuşması için ---------------- 287

Zina yapanın nefsini bağlamak için-- 289

Şer üzere birleşen gurupların firkat - 289

Düşmana kanama vermek için ------ 290

Buruç suresinin azimeti -------------- 293

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!

Bir mülkü acele ve karla satmak için-308

DAVETNAME DUASI

Davet-Nâme -------------------------- 311

İmam gazali hazretlerinin meşhur

davet duası --------------------------- 311

Çok kuvvetli bir celbiye -------------- 312

Kaçanı döndürmek için kuvvetli bir

celbiye -------------------------------- 312

Davetname duası ile cinleri davet

etmek için----------------------------- 313

Davetname duasının Arapça metni -- 314

Davetname duasının Türkçe metni -- 320

BERHETİYYE DUASI

Berhetiyye/Duasının şerhi/tasarrufu 327

Berhetiyyenin bazı tasarrufları------- 331

Her derde şifa için -------------------- 332

Cin tutan hastalar için---------------- 332

Hırsızı şişirmek için ------------------- 333

Hırsızı tespit için ---------------------- 333

Hırsızı rüyada görmek için ----------- 334

Çocuğu olmayanlar için -------------- 334

Aysa yayınevi, Aysa baharat - Düzce - 459

Çocuğu yaşamayanlar için ----------- 335

Dâimi bir muhabbet için ------------- 335

Zalimin dilini bağlamak için ---------- 336

Düşmanın dilini bağlamak, dedi/kodusunu

önlemek için ----------------- 336

Eşini terk edeni geri yuvasına dön

dürmek için --------------------------- 336

Cemaatı/toplumu kendine ısındırman

için------------------------------- 337

Huysuz çocuklar için ----------------- 338

Zina kumar ve meyhaneden men

etmek, soğutmak için ---------------- 338

Eşlerin birbirlerine ısınmaları için ---- 339

Berhetiyye duasının Arapça metni--- 339

Cin daveti için ------------------------ 342

Uyarı ---------------------------------- 345

Dili tutulanlar için -------------------- 346

Nefis bağlılığı için --------------------- 346

Kısmet yada nefis bağlılığını çözmek-347

Define bulmak için ------------------- 348

Definenin yerini tespit etmek için --- 348

Sahipli definenin yeri----------------- 349

Alacağın tahsili için ------------------- 349

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!

Kuvvetli bir celbiye/muhabbet için -- 350

Kaybolan hayvanın geri gelmesi için 358

Berhetiyyedeki Bazı İsimlerin

Faydaları ve Tasarrufları

Berhetiyyedeki / isimlerin faydaları - 358

Berhetîhin ismi şerifi ----------------- 359

Kolay doğum için --------------------- 359

Zihin açıklığı için---------------------- 359

Kısmet/bereket için ------------------ 359

Hırsızdan korunmak için ------------- 361

Sevgi muhabbet için ----------------- 361

Kısmet/Bereket ve şirinlik için ------- 361

Tetlîhin ismi şerifi -------------------- 362

Zararlı haşerelerden kurtulmak İçin - 362

Rızık, bereket ve zenginlik için ------ 362

Aile geçimsizliğine Karşı-------------- 362

Ervâhı Teshîr İçin--------------------- 362

Tûrânin ismi şerifi -------------------- 362

Zâlimden İntikam Almak İçin -------- 364

Hapistekinin Çıkması İçin ------------ 364

Cin Tutan Hastalar İçin--------------- 365

Önemli Bir Hacet İçin ---------------- 365

Aysa yayınevi, Aysa baharat - Düzce - 461

Keşif İçin ------------------------------ 365

Ervahı Celp, Başarı ve Mutluluk İçin- 365

Berhetiyyenin 28 menzile ve 28 arap

harfine taksimi------------------------ 367

Düşmandan korunmak ve sevgisini kazanmak

için----------------------------------- 369

BİLİNMEYEN ÜÇ HARFLİLER

(CİNLER)

Bilinmeyen üç harfliler (cinler)------- 371

Cinler bahsi --------------------------- 372

Cinlerin İnsanlara Musallat Olmaları- 373

Cinlerin Azıkları ----------------------- 373

Cinlerin Vasıfları ve Görevleri -------- 373

Kulak Daveti -------------------------- 378

Müslüman Cinleri davet -------------- 379

Vefk ve tılsım------------------------- 381

Tılsımın sırrı nedir -------------------- 383

RÜYA TABİRLERİ VE ÇEŞİTLERİ

Rüya Tabirleri------------------------- 386

Rahmani Rüyalar --------------------- 386

Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!

Şeytani Rüyalar----------------------- 388

Nefsani Rüyalar----------------------- 388

Zeka ve başarı------------------------ 391

Üzüntü ve dertleri gidermek için ---- 392

Dilek ve hacet duası------------------ 393

Üzüntü ve kederleri yok eden dua--- 397

Dilek duası ---------------------------- 397

Cebrâil a.s’ın bildirdiği hacet duası -- 399

Dilek duası ---------------------------- 401

Kalpleri birleştiren dua --------------- 402

Üzüntüleri yok eden dua ------------- 405

Sivilce, çıban ve çaresiz yara bereler

için ------------------------------------ 407

Beş ayetin sırrı ----------------------- 411

Yedi günün süfli hadimleriyle tasarruf414

Hastalara tütsü için------------------- 414

Hadimlerin isimleri şunlardır --------- 414

İstiğfar, tesbih, tehlil, tekbir, temdid-416

İdrar zorluğu çeken kimseler için---- 418

Nefis ve kısmet bağlılığını çözmek--- 420

Rızık kapılarının açılması için -------- 424

Rızık ve bereketin artması ----------- 425

Her hastalığı şifa --------------------- 427

Aysa yayınevi, Aysa baharat - Düzce - 463

Denenmiş bir aşk celbiye tertibi ----- 428

Her kulağa küpe ALTUN SÖZLER ---- 429

Son söz ------------------------------- 437

Kitapların tanıtımı -------------------- 439

Hoca efendi --------------------------- 464

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:
MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR