Kategoriler

Mucize dualar ve davetler

Mucize dualar ve davetler
Üretici: Aysa Yayınevi
Ürün Kodu: 003
Stok Durumu: 99
Fiyatı: 25.00€
KDV Hariç: 25.00€
Miktar:     ya da   A.Listeme Ekle
Ürün Karşılaştır
0 yorum  0 yorum  |  Yorum Yap

AYSAYAYINEVİNDEN BU ESERİ 20 TL'YE TEMİN EDEBİLİRSİNİZ

Mucize dualar ve davetler (aşk duaları) kitabımızın içerisinde çok sayıda cin ve ruh davetleri, sıcaklık muhabbet, aşk, celbiye vb duaları bulacak kendi işinizi kendiniz görecek ve artık bundan böyle hacı, hoca, falcı, cinci, medyum gibi insanların kapılarını aşındırmayacaksınız! Artık aradığınız her şey bu kitapta ve elinizin altındadır.. Fiyatı da oldukça ekonomiktir. 
Kitabın içerisinden bazı konu başlıkları;
- Kuran ile hasta tedavisi
- Rızık darlığı çekenler, 
- Çok sayıda denenmiş aşk sevgi duaları
- Dargınları barıştırmak, ayrılanları kavuşturmak
- Papaz büyüsü dahil her çeşit büyü ve bağlılıkları çözmek,
- Çocuk sahibi olmak isteyenler,
- Hayırlı yuva kurmak isteyenler,
- Kayıbı bulmak, yerini tespit etmek,
- Define yada muskanın yerini tespit etmek, rüyada görmek
Hırsızı tespit etmek be bulmak
- Kötü ve zararlı bir komşuyu sürgün etmek,
- Gayıp alemiyle irtibat,
- Koruyucu zırh
- Dil bağı
- Düşmanın helaki
- Alacağın tahsili
- Cin ve ruh daveti 
- Mendel tertipleri

- Kısmet açıklığı
- Kalplere taht kurmak için
- Mahkeme için
- Uzun Firdevsin meşhur Davetname duası
- İmam gazalinin en kuvvetli ve müthiş duası?
- Besmelenin hadimi ile irtibat
- Hz. Alinin Celcelutiye duası ve inanılmaz faydaları
- Kasemül emlakül felekiyyenin hadimi ve cinlere muskayı getirtmek için
- Rihi ahmer duası ve 14 çeşit hastalığa şifası
- Kenzül arş duasının bilinmeyen gizli yönleri
- Şahmeran duası

 

MUCİZE DUALAR VE DAVETLER KİTABNIN İÇİNDEKİLER KISMI

•Ön söz --------------------------------------- 5

•Anlamlı bir nükte, duamız kabul olur mu? 8

•Zihin açıklığı için -------------------------- 12

•Çocuğu Olmayan ve Hayırlı Evlat isteyenler

için ---------------------------------- 13

•Büyü Çözmek ----------------------------- 16

•Korunma vefki ---------------------------- 17

•Rızık Darlığı Çekenler Bolluk ve Berekete

KavuŞmak isteyenler için ------------------------ 18

•Ayrılanları kavuşturmak ------------------ 20

•Ulvî ve Süflî Alemde Sevilmek ve Heybetli

Görünmek İçin------------------------ 21

•Nefis Bağlılığını Çözmek ------------------ 23

•Nefis Bağlılığını Çözmek İçin Denenmiş - 24

•Borç Ödeme ve Hayır, Rızık, Bereket

Kapılarının Açılması İçin ------------------- 31

•Kayıp Olan Bir Kimseyi Geri Yuvasına

Döndürmek --------------------------------- 32

•Lütuf, Fetih ve Basarı İçin ---------------- 35

Mucize Dualar ve Davetler / Mustafa YİĞİT

•Yedi Münâcât Ayetleri (Münciyatı Seb’a) 40

•Korunma / muhafaza İçin ---------------- 40

•Saygı, İhtiram ve Devlet Kapısında Reddedilmemek

İçin --------------------------- 40

•Kalp Gözün Açılması İçin ----------------- 48

•Terhil / Çevreye Zararı Dokunan Bir

İnsanı Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak/

Sürgün Etmek İçin ------------------- 48

•Terhil / Kötü bir komşuyu Sürgün

Etmek, Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak 51

•Dilek ve Şifa ------------------------------- 54

•Zalimin şerrinden korunmak, halk arasında

sevilip sayılmak için -------------------- 55

•Büyü ve bağlılık iptali için ---------------- 56

EMİR SULTAN HAZRETLERİNİN

TERTİBİ

•1-Rüyada Definenin Yada Muskanın

•Yerini Görebilmek İçin -------------------- 58

•2-Gönül Rahatlığı İçin -------------------- 60

•3-Kayıp Alemiyle İrtibatta Kolaylık ------ 60

Aysa Yayınevi / Kitap ve Aktariye - Düzce - 519

•4- Kaybın Yerini Rüyada Görmek -------- 61

ÇEŞİTLİ KONULAR

•Ask ve Celbiye Tılsımı -------------------- 61

•Bir kimsenin geçmiste yaptığı seyleri uykusu

esnasında öğrenmek için ------------ 62

•Koruyucu zırh tertibi ---------------------- 64

•Cin göndermek suretiyle alacağın

tahsili (İrsali hatıf) ------------------------- 66

•Kuvvetli ask tılsımı ------------------------ 68

•Cinli ve büyülü hastaları Kur’an ile tedavi 69

•Aile Huzuru ve Aşk İçin ------------------- 99

•Korunma, korkulardan emin olma ve her

hayır talebin kabulü için ------------------ 100

•Müracaat ve talebin kabulü, iltifat,

•ihtiram, saygı ve hürmet için ----------- 104

•Basarı için -------------------------------- 106

•Korunma --------------------------------- 108

•Bas ağrısına karsı ------------------------ 109

•Kısmet açıklığı için ----------------------- 109

•Cin daveti (Mendeli nefsi) --------------- 110

•Kalpleri Celp ve Cezbetmek için

520 - Mucize Dualar ve Davetler / Mustafa YĐĞĐT

(Kendine Çekmek) ------------------------ 113

Ask tılsımı --------------------------------- 114

İMAM GAZÂLÎ’DEN KUVVETLİ BİR KORUNMA,

MUHABBET, RIZIK TERTİBİ

•1-Hacet için ------------------------------ 115

•2-Mahkeme İçin -------------------------- 115

•3-Her İnsanın Arayıp Bulamadığı Dua -- 115

•4-Ticaret ve Bereket İçin ---------------- 116

•5-Düşmana Gâlibiyet İçin --------------- 117

•6-Kolay Doğum İçin --------------------- 117

•7-Korunma ------------------------------- 117

•8-Her Çeşit Hastalık İçin ---------------- 117

KASEMÜL EMLAKÜL FELEKİYYE DUASI

ve MÛCİZEVÎ FAYDALARI - 148

•Kasemül emlakül felekiyye duaının mucizevi

faydaları ve bilinmeyen yönleri ----- 148

•1-Kasemül Emlâkül Felekiyyenin Hadim-

•leri İle İrtibat ----------------------------- 149

•Kuvvetli Celbiye, Sevgi, Ask, Muhabbet 151

•Kayıp olan bir insanı geri yuvasına dönAysa

Yayınevi / Kitap ve Aktariye - Düzce - 521

dürmek için-------------------------------- 152

•Yapılan Büyüyü / Muskayı Cinlere

getirtmek İçin ----------------------------- 152

•Hırsızı Tespit İçin ------------------------ 157

•Defînenin Yada Muskanın/Sihrin Bulunduğu

Yeri Tespit Edebilmek İçin --------- 157

•Ask Duası; Kuvvetli Bir Celbiye Sıcaklık 162

•Kasemül Emlâkül Felekiyyenin Arabça

Okunusu ----------------------------------- 163

•Kasemül Emlâkül Felekiyye’nin Türkçe

Okunusu: ---------------------------------- 171

BESMELENİN SIRLARI

•Çocuğu yasamayanlar için -------------- 177

•Çocuk sahibi olmak isteyenler için ------ 177

•Sene boyu selâmette olmak için -------- 177

•Bol mahsul için --------------------------- 178

•Bol av için -------------------------------- 178

•Önemli bir dilek için: -------------------- 178

•Her muradın olması için ----------------- 182

•Bir hakimin savcının, devlet büyüğünün

yada kötülüğünden korkulan bir zalimin

karsısına çıkmadan okunur --------------- 182

Mucize Dualar ve Davetler / Mustafa YİĞİT

•Başkasının sevgisini kazanmak için ----- 183

•Vesveseden kurtulmak için ------------- 183

•Şuurunu kaybeden kimse için okunur -- 183

•Ezber gücüne sahip olmayanlar okusun 183

•Ezber gücüne sahip olmayan ----------- 183

•Her türlü şerden korunmak için --------- 183

•Ticaretin verimli olması için ------------ 183

•Bol av için -------------------------------- 184

•Her şeyi rüyada görebilmek için -------- 184

•Hastalıklardan korunmak için ---------- 184

•İnsanlar arasında sevgiyi artırmak için - 184

•Rızık, bereket, serlerden korunmak, ağrıyı

dindirmek, hapisten kurtulmak, herkesin

gözüne şirin görünmek için -------- 185

•Aşk duası, dargınları barıştırmek ------- 186

•Zihin açıklığı ve ezber gücünün artması 187

•Rızık Darlığı Çekenler İçin --------------- 187

•Besmelenin Hadimiyle İrtibat ----------- 188

•Kolay Doğum İçin ------------------------- 188

•Her çeşit hastalığa şifa için -------------- 189

•Kuvvetli bir sevgi aşk için --------------- 189

•Her hastalığa şifa için -------------------- 189

•Kabir azabının hafiflemesi için ---------- 190

Aysa Yayınevi / Kitap ve Aktariye - Düzce

•Zehirin etkisini yok etmek için ---------- 190

•Zenginlik ve bereket için ---------------- 191

•Her türlü dilek ve hacet için ------------- 192

•Müslüman cinlerle irtibat için ----------- 192

•Silah işlememesi için -------------------- 192

•Muhabbet, sevgi ve aşk için ------------- 193

•Şirinlik, saygı ve hürmet için ------------ 193

SÜLEYMAN PEYGAMBERİN CİNLERİ

DAVET ETTİĞİ DAVETNAME DUASI,

DAVETNAME İ-FİRDEVSİ

•Süleyman Peygamberin cinleri davet

ettiği davet-name duası ve dikkat edilmesi

gerekenler --------------------------- 195

•Süleyman A.S’ın Davetnâme yada

Ahitnâme duası --------------------------- 204

Davetname duasının Türkçe okunuşu --- 205

Davetname duasının Arapça okunuşu --- 207

Çeşitli Konular

•Uykusuzluğun giderilmesi için ----------- 210

•Hırsızın yada çalınan malın bulunması - 210

Mucize Dualar ve Davetler / Mustafa YİĞİT

•Her zaman selamette kalabilmek ve

işlerin kolaylaşması için ------------------ 212

•Arzu edilen bir şeyi elde edebilmek ve

Talebin kabulü için ------------------------ 214

•Her konuda başarı kazanmak için ------ 218

•Dil bağı ---------------------------------- 223

•Düşmanın kahır ve helakı için ----------- 224

•Alacağın tahsili için ---------------------- 224

•Şahmeran duası ------------------------- 225

•Sevgi, muhabbet aşk, heyecan için ----- 230

•Dargınları barıştırmak ------------------- 231

Yedi ayetler ve mucizevi faydaları 232

•Sevgi, Muhabbet, Aşk ve Mutluluk ----- 233

•Halk arasında sevilip sayılmak ve şirin

görünmek, itibar görmek için ------------ 235

•Dil Bağı İçin ------------------------------ 236

•Bütün bağlı kapıların açılması ve rızık,

bereket için ------------------------------- 237

•Korunma ve Zırh ------------------------- 239

•Her hastalığa şifa için -------------------- 240

•Düşmana galip gelmek için -------------- 242

Aysa Yayınevi / Kitap ve Aktariye - Düzce

                         AŞK DUALARI

•Bir hastanın Rahatsızlığını Anlamak için 244

•Aşk duaları ------------------------------- 249

•1-Besmele ile aşk duası ----------------- 250

•2-Evini Terk Eden Bir Esi Geri Yuvasına

Döndürmek İçin --------------------------- 250

•3-Dargınları Barıştırmak, Yıkılan Yuvaları

Yeniden düzeltmek için --------------- 252

•4-Celbiye, Aşk, Muhabbet --------------- 255

•5-Eşler arasında kuvvetli sevgi aşk ---- 257

•6-Ailede huzur ve eadeti temin için ---- 262

MUHTELİF KONULAR

•Cin daveti Mendel ------------------------ 263

•Aile Huzuru ve Kuvvetli Aşk, Muhabbet 267

Hz Al i ’nin CELCELÛTİYYE DUASI

(KASÎDESİ) Bilinmeyen Yönleri, Sırları

•Celcelutiyye duasının sırları ------------- 268

•Her çeşit çaresiz hastalar, yuvasını terk

eden kişiyi geri yuvasına getirmek ------ 270

Mucize Dualar ve Davetler / Mustafa YİĞİT

•Mühim dilekler için ----------------------- 271

•Çaresi bulunmayan hastalıklar için ----- 271

•Rûhânî hastalıklar ------------------------ 271

•Çaresiz hastalıklara şifa ----------------- 271

•Cin ve Sara nöbeti için ------------------ 272

•Celp ve Teshîr, Sıcaklık İçin ------------- 272

•Aşk Duası: Sevgi, aşk ve kuvvetli mu-

•habbet için ------------------------------- 274

•İki kişiyi evlendirmek için --------------- 275

•Dargınları Barıştırmak İçin -------------- 277

•Rızık darlığı çekenler için ---------------- 279

•Malın Servetin Korunması için ------------ 280

•Haksız Yere Hapse Düşen Birinin

Tahliyesi (Hapisten Çıkması) için -------- 283

•Düşmanların dillerini bağlamak --------- 286

•Makam ve Mevkide Yükselmek için ----- 288

•Bol kazanç, Bereket ve Zenginlik ------- 291

•Çok Önemli Bir Dileği Olan Kimse ------ 295

•Bir kimseyi uykusunda korkutmak suretiyle

kötü alışkanlıklarını bıraktırmak -- 295

•Celcelutiyye’den İstifade Edebilmenin

(Faydalanmanın) Şartları ----- 298

•Celcelutiyye duası------------------------ 299

Aysa Yayınevi / Kitap ve Aktariye - Düzce

•Celcelutiyyenin Türkçe Okunuşu -------- 323

•Celcelutiye Duasının Türkçe Manası ---- 339

•Kur’anı Kerimdeki dua ayetleri------ 357

•Aşk ve beraberlik tılsımı ----------------- 407

•Cinli Hasta Tedavisi ---------------------- 408

•Takıntı, panik atak hastası’ (Obsesyon) 408

•Rîhul ahmer dâül ekber duası ve mucizevî

faydaları -------------------------- 446

•Rihul-Ahmar Duasının Arapçası --------- 450

•KENZÜL ARS DUASI AÇIKLAMASI

VE SIRLARI ---------------------------- 464

•Kenzül-Arş duası hakkında gelen rivayetlerden

bazıları ------------------------- 465

•Cin Şerri, üzüntü, keder ve korkuya şifa 468

•Hayırlı rızık bereket kapıları açılır ------- 468

•Borçları kolay ödeyebilmek için --------- 469

•Hapisteki masumun kimsenin çıkması -- 469

•Kur’anı Kerimi kolay ezberlemek için --- 469

•Düşmana galip gelmek için -------------- 471

•Her çesit dileğin kabulü için ------------- 471

•Son söz ----------------------------------- 507

Allah hepimizin yâ ve yardımcısı olsun! Amin.

 

Yorum Yap

Adınız:


Yorumunuz: Not: HTML'ye dönüştürülmez!

Oylama: Kötü           İyi

Doğrulama kodunu giriniz:
MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR