Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

Mucize dualar ve davetler kitabındaki aşk duaları

     Aşk Duası:
     Kuvvetli Celbiye, Sevgi, Aşk, Muhab­bet
Helâlin olan birini kendine celp ve teshîr etmek yada evini yuvasını terk eden birini gerisin geri yuvasına dönmeye mecbur etmek istersen muhabbete ait mesut bir saatte1 bu mübarek kasemi2 ihlas vAşk Duası:2- Kuvvetli Celbiye, Sevgi, Aşk, Muhab­bet: Helâlin olan birini kendine celp ve teshîr etmek yada evini yuvasını terk eden birini gerisin geri yuvasına dönmeye mecbur etmek istersen muhabbete ait mesut bir saatte1 bu mübarek kasemi2 ihlas ve samimiyetle 15 defa okuman yeterlidir.. Niyet ve kast ettiğin kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun şüphesiz döner yanına gelir3.. Lakin bu gibi durumlarda bu kasem 15 defadan fazla okunmamalı ve niyet edilen kişi dönmediği takdirde ısrarla kaseme devam edilmemelidir. Çünkü böyle bir durumda gelmesi talep edilen kişi gelecek durumda değilse helak olma durumu vardır.. Buda Allah katında azîm günahtır. Açıklanmayan bölümler için bakınız; e samimiyetle 15 defa okuman yeterlidir.. Niyet ve kast ettiğin kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun şüphesiz döner yanına gelir3.. Lakin bu gibi durumlarda bu kasem 15 defadan fazla okunmamalı ve niyet edilen kişi dönmediği takdirde ısrarla kaseme devam edilmemelidir. Çünkü böyle bir durumda gelmesi talep edilen kişi gelecek durumda değilse helak olma durumu vardır.. Buda Allah katında azîm günahtır. 
 
Açıklanmayan bölümler için bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
 
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146
 

Aşk Duası; Kuvvetli Bir Celbiye Sıcaklık
 
Dilediğin bir kimseyi yanına getirmek yada evini yuvasını terk eden bir eşi geri yuvasına söndürmek , ayrılan iki kişiyi barıştırmak, birbirlerine kavuşturmak vb. niyetle aşağıdaki mübarek vefk sevgi ve muhabbete ait hayırlı bir saatte yazılır. Üzerine 7 defa kasem okunur ve niyet zikredilerek yakılır ise hakkında bu tertip uygulanan kişi her nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun döner gelir..
Not: vefk, 'Mucize dualar ve davetler / Aşk duaları' adlı kitabın 145. sayfasındadır.

Aşk Duası:
         Sevgi ve muhabbete ait bir saatte[1] güzel kokan bir tütsü yakılarak, ..... defa ........ su üzerine okunur ve niyet edilen kimseye içirilirse kuvvetli bir sevgi meydana gelir.[2]
Noktalı yerler için bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146

SEVGİ, MUHABBET, AŞK, HEYECAN
 
Aşağıdaki tılsım Zühre yada müşteri[1] yıldızının parlak bir saatinde iki adet yazılır ve birincisini talip olan kişi üzerinde taşır ve ikincisini de sevdiği kişinin yoluna gömerse aralarında kuvvetli bir sevgi ve aşk meydana gelir ve negatif bir etkiye uğramadıkları takdirde ömür boyu devam
eder. Tecrübe olunmuştur . Şüphe yoktur.
 
Not: Tılsım için Bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146

Aşk Duası; DARGINI BARIŞTIRMAK VE MUHABBET İÇİN 
 
Dargın olan iki kişiyi birbirine ısındırmak, barıştırmak ve aradaki soğukluğu sevgi muhabbet ve aşka dönüştürmek için alttaki tılsımlar herhangi bir muhabbet saatinde yazılır ve güzel kokulu bir tütsü ile tütsüledikten sonra niyet zikredilerek yakılırsa dargınlık ve kırgınlıktan eser kalmayıp yerini derin bir sevgi ve muhabbete bırakır.
Yazılacak tılsımlar için bakınız:
Not: Mucize dualar kitabının 206. sayfasına bakınız.

Besmele ile aşk duası;
Belki Hiçbir dua bilmemiş olabilirsiniz. Öyleyse sadece besmele ile sevgilinizi kendinize ısındırabilirsiniz. Yedi sabah güneş doğarken besmelei şerif tatlı bir şey üzerine ....... defa okunur ve sevmesi talep edilen kimseye yedirilirse derin bir sevgi ve aşk meydana gelir
Noktalı yer için bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146

Aşk Duası : Evini Terk Eden Bir Eşi Geri Yuvasına Döndürmek İçin;
Evini yuvasını terk eden bir eşi geri yuvasına döndürmeyi murat edersen, ....... üzerine mesut bir saatte aşağıdaki tertibi yaz. Sonra bu ..... yak ve yanma esnasında da 313 defa ...... oku. Evini terk eden şahıs her nerede ise acele olarak döner yuvasına gelir.
Yazılacak tertip şudur;
Yazılmayan yerler için bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146

 
Aşk Duası :
Celbiye, Aşk, Muhabbet
   Evini, yuvasını terk edip giden bir eşi gerisin geri yuvasına döndürmeyi murat ettiğimiz zaman çarşamba gecesi aşağıda gelen isimler yazılır ve ..... ile tütsülenir üzerine aynı isimler ..... defa ...... [1] duasıyla birlikte okunur ve hakiki zeytin yağına batırılıp yakılır. Hakkında bu tertip uygulanan kimse her ne kadar inat olsa yada geri dönmeyecek bir düşman dahi olsa kısa zamanda döner yuvasına gelir.. 
 
Yazılacak isimler şunlardır;
 Bakınız; Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146
 
Aşk Duası 5; Eşler arasında kuvvetli bir sevgi aşk için   
Eşlerden biri diğerine sevmese ona soğuk davransa, aşağıda gelen ayet ve esmalarla hazırlanmış olan tertip, miskianber mürekkebi ile sevgi ve muhabbete ait bir saatte yazılır ve dargın olan, soğuk davranan eşlere içirilir ise aralarında sonsuz bir sevgi, aşk ve muhabbet meydana gelir..
Yazılacak azimetler;
 Bakınız; Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
Türkiye; AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146
Almanya; 0176-20015308
 

AİLE HUZURUNU TEMİN ETMEK İÇİN
 
Aile huzurunu temin için bu mübarek vefki şerif muhabbete ait bir saatte safran mürekkebi ile yazılır ve Aile fertlerinin isimleri de tablonun etrafına tevkil ile birlikte ilave edildikten sonra ailenin oturduğu evin kapısı üzerine koyulur yada oturdukları evin eşiğine veya evin girişinde uygun bir yere gömülürse fevkalade dâimî bir huzur ve muhabbet olur. Şeyh Mağribi Hz’leri bu vefki defalarca denediklerini ve her seferinde isabetli olduğunu beyan etmiştir.
Vefk için Bakınız; Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146
Almanya; 0176-20015308

Eşler arasındaki soğukluğun kalkması ve yerine sevgi aşk ülfet ve muhabbet gelmesi için, aşağıda gelen mübarek dua muhabbete ait bir saatte yazılır ve üzerine de ..... defa aynı dua ve yâ .... ismi şerifi zikredildikten sonra geçimsiz, dargın olan eşlere içirilir yada işlerden sevmeyen soğuk davranan içerse diğerini derin bir aşk ve muhabbetle sever ve her arzusunu severek yerine getirir.
 
Noktalı yerler için bakınız;
Mucize Dualar ve Davetler /Aşk Duaları / Mustafa Yiğit
Türkiye: AYSA YAYINEVİ Tel: 0380.524 44 88
Gsm: 0532-7776146
Almanya; 0176-20015308

Aşk Duası
Aile huzuru ve Kuvvetli Aşk, Muhabbet Tertibi
 
           Sevgi, aşk, muhabbet gibi konularda da ..... duası oldukça müessirdir ....... bir saatte yazılır. Sonra etrafına tevkil (allahümme ahrik kalbi fülan alâ hubbi filan) yazıldıktan sonra güzel kokan bir tütsü yakılarak ........ duası vefkin üzerine yirmi bir defa okunur ve talip bu tertibi üzerinde taşıdığı takdirde matlubu derin bir sevgi ve aşkla kendisine bağlanmış olur.
 
İki kişiyi evlendirmek için;
             İki kişiyi evlendirmek ve mutlu bir yuva kurmalarını temin etmek amacıyla; muhabbete ait bir saatte miski amber mürekkebi ile temiz bir kağıt üzerine yazılır.
Sonra bu vefkin üzerine on bir defa celcelutiyyeyi okunur ve her defasında ‘ Allâhümme elgı mehbbetî fî kalbi fülan bin fülâneh’ diye matlûbun ismi zikredilir. İşem bu şekilde tamamlandıktan sonra hazırlanan bu vefk su geçirmeyecek şekilde bir muşambaya sarıldıktan sonra talip üzerinde taşırsa; en kısa zamanda maksat ve muradına kavuşacağında (mutlu bir yuva kuracağında) hiç şüphe yoktur..
 
[1] Berhetiyye duasını detaylı şekilde ‘Gizli Sırların Keşfi’ adlı eserimizde bulabilirsiniz..
 
[1] Bu saatleri ‘Şifa İncileri’ adlı eserimizden bakabilirsiniz.
 
[1]  Bu saatler; Şifa İncileri adlı eserimizin baş tarafında detaylı olarak açıklanmıştır.
[2] Sevgi, muhabbet ve aşk konusunda, ‘Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son!’ Adlı eserimizde çok sayıda denenmiş dualar, vefkler ve tılsımlar mevcuttur. İstiade edebilmeniz dileğiyle…
1Bu saatler üçlü set kitabımızda detaylı olarak gösterilmiştir
2Bu kasem duası 'Mucize Dualar ve davetler / Aşk duaları' adlı kitabımızın 145. sayfasındadır.
3 Sevgi, muhabbet, aşk konusunda ‘GİZLİ SIRLARIN KEŞFİ, PAPAZ BÜYÜSÜ VE KARA BÜYÜYE SON! Adlı eserimizde çok sayıda denenmiş dua, ayet, vefk ve tılsım mevcuttur.
100 den Fazla Kitap İçin Buraya Tıklayınız!
 
  E-Mail: infohoca @googlemail.com
 
                                                    Medyum Mısırlı Mustafa Hoca
 

200 Civarında Havas Kitabı İçin Buraya Tıklayınız!

Almanya içinden arayanlar için:

Tel: 0231-2289690 Tel: 0176.2001 53 08

Almanya dışından ve Türkiye'den   arayanlar:

Tel:0049 -176-2001 53 08

E-Mail:hocainfo@gmail.com

Havas Kitapları için; AYSA YAYINEVİ  
Tel: 0380.524 44 88 Gsm: 0532-7776146

 

Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olurmu? Ayet

İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olandır

Bu kategoride henüz ürün Yok.

Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR