Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

Gizli sırların keşfi papaz büyüsü ve kara büyüye son kitabı

Karı -Koca Arasında Huzur Muhabbet İçin:
 
Allah isminin üçlü (müselles) vefki şerifini hayırlı bir saatte yazıp etrafına da aşağıdaki ayetler ilave edildikten sonra üzerinde taşıyan kimsenin zor olan işleri kolaylaşır, ailesi ile arasında geçimsizlik varsa düzelir, her gören sevgi saygı ve hürmetle davranır, hatta, kötü niyetli insanlar zarar veremeyeceği gibi vahşi hayvanlar bile o kişiden uzak olur.. Bunlar denenmiş ve tecrübe edilmiştir.
 
Allah ismi şerifinin ismi azam olduğunu söyleyen İslam alimleride çoğunluktadır.
 
Vefk: Kaynak: Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Çok Kuvvetli Bir aşk Muhabbet Duası
 
Aşağıdaki ayeti kerime mum üzerine ......... adet okunacak ve filan kişide benim sevgimden aşkımdan böyle yansın ve bir an evvel bana dönsün (burada niyet söylenecek) deyip ......... saatinde yakılacak.. Bu tertibi uyguladığınız kişi nerede ve ne kadar uzakta olursa olsun döner gelir ve sizi ölene kadar sever.. Denenmiştir..
و القيت عليك محبة منى
 
(Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni)
 
Kaynak: Mustafa Yiğit'in Yazdığı Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son kitabı

 
Herkes Tarafından Sevilmek ve İltifat görmek için:
 
Vedûd ismi şerifi doğrudan sevgi muhabbet ve aşkla ilgilidir..Bu ismin aşağıdaki vefkini üzerinde taşıdığı halde bolca zikreden kimse herkes tarafından sevilen sayılan ra’bet gösterilen bir kimse olur. Allah, mahlukâtın kalbine o kimsenin izzetini celâlini ve heybetini koyar. Çünkü bu isim Allah katında kadri yüce bir isimdir..
 
Vefk : Gizli Sırların Keşfi , papaz büyüsü ve kara büyüye son kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Sevgi, Muhabbet ve Gönüllere Taht Kurmak İçin
 
Sevgi muhabbet ve bütün canlı mahlukatın gönüne taht kurmak isteyen kimse, Cuma gününün ilk saati olan Zühre yıldızının şerefli bir vaktinde, alttaki vefki şerifi yazarak üzerinde taşır ve ismi şerifi de okumaya devam ederse, acayip ve garaib derecede herkes tarafından sevilip sayıldığını, rağbet hürmet gördüğünü yakînen müşahede eder..
 
Vefk: Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 
SEVGİ, MUHABBET, AŞK VE AİLE HUZURU İÇİN
 
Aile huzurunu artırmak, terk eden eşi geri yuvasına döndürmek, ayrılan kalpleri birleştirmek için aşağıdaki vefki şerif muhabbete ait bir saatte yazılır ve altta gelen ayeti kerime de bu vefkin etrafına yedi defa yazılır. Sonra hazırlanan bu tertip bir nar çubuğuna asılarak üzerine bin altı yüz defa aynı ayet nefes edilir ve dargın olanlardan biri bu tertibi üzerinde taşırsa mıknatıs gibi diğerini kendisine çeker. Sevgi muhabbet aşk artar.. Dargınlık zâil olur.
 
Vefk ; Gizli Sırların Keşfi Kitabında. Yazarı: Mustafa Yiğit

AİLEDE/EŞLER ARASINDA MUHABBETİ HUZURU ARTIRMAK İÇİN
 
Aşağıda gelen ayeti kerime; ailede eşler arasında, sevgiyi, muhabbeti, huzuru artırmak için istifade edilen en kuvvetli ayetlerdendir. Bu niyetle Arabi ayın ilk perşembe yada ilk pazartesi günü, günün ilk saatinde yazılır ve bu yazı yağmur yada gün görmemiş kuyu suyu ile silinir ve dargın, geçimsiz olan ailelere içirilirse aralarındaki dargınlık/kırgınlık kalkar ve huzur ve muhabbetleri artar.
 
Yazılacak Tertip; Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

HERKESİN SEVGİLİSİ OLMAK İÇİN
 
Herkes tarafından sevilmek, beğenilmek, hoş görülmek isteyen kimse, yüce Mevla'nın VEDUT ismi celîlesini bol bol zikretmelidir.. Çünkü bu isim sevginin muhabbetin dostluğun simgesi ve kalkanıdır.. Hatta bu ismi şerif muhabbete ait bir saatte (Şifa İncileri isimli kitabımıza bakınız) şeker veya tatlı üzerine veyahut yenilecek bir meyveye ......... defa okunup nefes edilir ve yedirilir ise hazırlanan bu ma’mülü yiyen kimse; hakkında bu ismin okunduğu kişiye derin bir muhabbet ve aşkla bağlanır.. Eğer bu ismi zikreden kişi, Cuma gününün ilk saati ve en şerefli vakti olan Zühre yıldızının saatinde bu ismin aşağıdaki vefkini bir kağıt üzerine resmedip üzerine alarak zikrine devam ederse Allah’ü Teâlâ bütün mahlukatın sevgisini o zâkirin kalbine koyduğu gibi acâib ve garâib zuhuratlara erişeceğide tasavvuf alimleri tarafından müjdelenmiştir..
 
Tertip, Kaynak: Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Celbi-Muhabbet
 
Sevgi muhabbet aşk vb konularda bu aşağıda gelen buruç suresinin hayır hatemi yazılır ve etrafına da daire şeklinde surenin azimeti ilave olunur. Sonra azimetin buhuru yakılır ve 41 defa azimet okunup hazırlanan bu tertibin üzerine nefes edilir. Sonra bu vefk yazılı ve üzerine de 41 kez azimet okunmuş dua rüzgara maruz bir yere asılır ise hakkında bu tertip uygulanan kişi zincirlerle bağlı bile olsa döner gelir.. Ayrıysa kavuşur.. Gurbetteyse sılaya döner..
 
Yazılacaklar; Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Dâimî Bir Muhabbet İçin:
 
- Bir kimsenin sevgi ve muhabbetini kaybetmemek için her gün 7 kez aşağıdaki kısa dua okunur ise o iki kimse ömürlerinin sonuna kadar birbirlerinden ayrılmazlar.
 
Dua; Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Kuvvetli Bir Celbiye ve Aşk, Muhabbet
 
Eşler arasında soğukluk olursa, bu soğukluğu gidermek ve aralarında kuvvetli bir sevgi aşk heyecan meydana getirmek veya yuvasını terk eden birini geri yuvasına döndürmek için beyaz ve temiz bir kağıt üzerine bir insan tasviri yap. Bu tasvirin tam kalbinden bir iğne ile delip kırmızı bir ipek ip geçir.
 
Sonra suretin kafasına:
بَرْهَتِيهٍ كَرِيرٍ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
 
Kalbinin üzerine; ......... yazılacak
 
Kaynak ve Devamı; Gizli Sırların Keşfi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

gizli sırların keşfi papaz büyüsü ve kara büyüye son, adlı eserin içindekiler kısmı, (Fihrist)
 
MÜELLİFİN YAYINLANMIŞ ESERLERİ: - 5 -
ÖNSÖZ - 6 -
DUA - 10 -
DUA HAKKAINDA HADİSLERDEN BİR DEMET - 10 -
BİR NÜKTE: - 19 -
BÜYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER - 21 -
BABİLDE BÜYÜCÜLÜK - 21 -
MISIRDA BÜYÜCÜLÜK - 23 -
GÜNÜMÜZ DÜNYASINDA BÜYÜCÜLÜK - 27 -
ÜZERİNİZDE BÜYÜ VARMI? - 29 -
SİHİR İPTALİ İÇİN: - 32 -
NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN - 39 -
NAZAR İÇİN BAŞKA BİR DUA - 40 -
PAPAZ BÜYÜSÜ VE - 43 -
KARA BÜYÜYE SON! - 43 -
PAPAZ BÜYÜSÜ - 45 -
PAPAZ BÜYÜSÜ VE KARA BÜYÜYE SON! - 70 -
GÜNAHLARIN AFFI VE DİLEK İÇİN: - 105 -
▪ LÂ İLÂHE İLLALAH MUCİZESİ - 108 -
İbret Dolu Bir Öykü: - 112 -
İhlas; - 113 -
Temizlik; - 116 -
- İHLAS VE SAMİMİYET - - 116 -
▪ ESMÂ-ÜL HÜSNA - 117 -
(Esma-ül Hünsanın Sırları) - 117 -
- ALLAH’I ZİKRETMEK - - 120 -
▪ ALLAH İSMİ ŞERİFİ - 121 -
- CİNNÎYİ HAPSETMEK İÇİN: - 124 -
- CİNNÎYİ YAKMAK İÇİN: - 124 -
▪ EL-RAHMÂN İSMİ ŞERİFİ - 125 -
- HÂCET VE DİLEK İÇİN: - 125 -
- RIZIK VE BEREKET İÇİN: - 126 -
▪ EL-RAHİM İSMİ ŞERİFİ - 127 -
▪ EL-MELİK İSMİ ŞERİFİ - 129 -
- HÂCET İÇİN: - 129 -
- DİLEK VE ŞİRİNLİK İÇİN: - 130 -
▪EL-KUDDÛS İSMİ ŞERİFİ - 132 -
- NEFİS TERBİYESİ: - 132 -
▪ ES-SELÂM İSMİ ŞERİFİ - 133 -
- SİLAH İŞLEMEMESİ İÇİN: - 134 -
- EVHAM/VESVESE İÇİN: - 135 -
▪ EL-MÜ’MİN İSMİ ŞERİFİ - 136 -
▪ EL-MÜHEYMİN İSMİ ŞERİFİ - 138 -
- AHMAKLARIN AKLILLANMALARI İÇİN: - 138 -
▪ EL-AZİZ İSMİ ŞERİFİ - 140 -
▪ EL-CEBBÂR İSMİ ŞERİFİ - 141 -
- ZÂLİM ISLÂHI İÇİN: - 142 -
▪ EL-MÜTEKEBBİR İSMİ ŞERİFİ - 143 -
▪ EL-HÂLIK İSMİ ŞERİFİ - 144 -
- ÇOCUĞU OLMAYANLAR İÇİN: - 144 -
▪ EL-BÂRİ İSMİ ŞERİFİ - 145 -
▪ EL-MUSAVVİR İSMİ ŞERİFİ - 146 -
▪ ÇOCUĞU OLMAYANLAR İÇİN: - 146 -
▪ EL-ĞAFFÂR İSMİ ŞERİFİ - 147 -
▪ EL-KAHHÂR İSMİ ŞERİFİ - 148 -
- DÜŞMANI HELÂK İÇİN: - 149 -
- DÜŞMANA GÂLİP GELMEK İÇİN - 149 -
▪ EL-VEHHÂB İSMİ ŞERİFİ - 150 -
▪ EL-REZZÂK İSMİ ŞERİFİ - 152 -
▪ EL-FETTÂH İSMİ ŞERİFİ - 153 -
▪ EL-ALİM İSMİ ŞERİFİ - 154 -
▪ EL-KÂBİD İSMİ ŞERİFİ - 155 -
▪ DÜŞMANI HELÂK İÇİN - 155 -
▪ EL-BÂSİT İSMİ ŞERİFİ - 156 -
▪ EL-HÂFİD İSMİ ŞERİFİ - 157 -
▪ EL-RÂFİ’ İSMİ ŞERİFİ - 158 -
▪ ŞİRİNLİK İÇİN: - 159 -
- DÜŞMANA GÂLİP GELMEK İÇİN: - 159 -
▪EL-MUİZZÜ İSMİ ŞERİFİ - 160 -
▪ EL-MÜZİLLÜ İSMİ ŞERİFİ - 160 -
‘EL-MÜZİLL’İSMİ ŞERÎFİNİN HADİMİNİ DAVET: - 161 -
▪ ES-SEMİ’ İSMİ ŞERİFİ - 162 -
▪ EL-BASİR İSMİ ŞERİFİ - 163 -
▪ EL-HAKEM İSMİ ŞERİFİ - 164 -
▪ EL-ADL İSMİ ŞERİFİ - 165 -
▪ EL-LATİF İSMİ ŞERİFİ - 165 -
▪ HAPİSTEN KURTULMAK İÇİN: - 166 -
▪ ÜZÜNTÜLERİN GİDERİLMESİ İÇİN: - 167 -
▪ EL-HABİR İSMİ ŞERİFİ - 168 -
- GİZLİ SIRLARA VÂKIF OLMAK İÇİN: - 168 -
- RÜYADA İSTENİLENİ GÖRMEK İÇİN: - 169 -
▪ EL-HALİM İSMİ ŞERİFİ - 170 -
- BOL MAHSUL İÇİN: - 170 -
- AHLÂKIN GÜZELLEŞMESİ İÇİN: - 171 -
- ZÂLİMİN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN: - 171 -
▪ EL-AZİM İSMİ ŞERİFİ - 172 -
▪ EL-ĞAFUR İSMİ ŞERİFİ - 173 -
- ÇARESİZ HASTALIKLAR İÇİN: - 173 -
▪ EL-ŞEKUR İSMİ ŞERİFİ - 174 -
▪ EL-ALİYYU İSMİ ŞERİFİ - 174 -
- MAKAM VE MERTEBE İÇİN - 175 -
▪ KUVVETLİ BİR DİLEK DUASI: - 175 -
▪ EL-KEBİR İSMİ ŞERİFİ - 175 -
▪ EL-HAFÎZ İSMİ ŞERİFİ - 176 -
▪ EL-MUKÎD İSMİ ŞERİFİ - 177 -
▪ EL-HASÎB İSMİ ŞERİFİ - 178 -
▪ EL-CELÎL’ İSMİ ŞERİFİ - 180 -
▪ EL-KERÎM İSMİ ŞERİFİ - 181 -
▪ EL-RAKÎB İSMİ ,ŞERİFİ - 182 -
▪ EL-MÜCÎB İSMİ ŞERİFİ - 182 -
▪ EL-VÂSİ’ İSMİ ŞERİFİ - 184 -
▪ EL-HAKÎM İSMİ ŞERİFİ - 185 -
▪ EL-VEDUD İSMİ ŞERİFİ - 186 -
- SEVGİ, MUHABBET VE GÖNÜLLERE TAHT KURMAK İÇİN: - 187 -
- SICAKLIK VE HUZUR İÇİN: - 187 -
▪ EL-MECÎD İSMİ ŞERİFİ - 188 -
- SANCILI HASTA İÇİN: - 189 -
▪ EL-BÂİS İSMİ ŞERİFİ - 190 -
▪ EL-ŞEHÎD İSMİ ŞERİFİ - 190 -
▪ EL-HAK İSMİ ŞERİFİ - 191 -
- ÇALINAN EŞYAYI, KAYIBI BULMAK İÇİN - 191 -
▪ EL-VEKÎL İSMİ ŞERİFİ - 192 -
- ZARARLI HAŞERÂTA KARŞI: - 192 -
EL-KAVİY, EL-METÎN İSMİ ŞERİFİ - 193 -
- SAVAŞI KAZANMAK İÇİN: - 194 -
- DÜŞMANA GÂLİBİYET İÇİN: - 194 -
▪ EL-VELİYYÜ İSMİ ŞERİFİ - 196 -
▪ EL-HAMÎD İSMİ ŞERİFİ - 196 -
- HASTA TEDAVİSİ - 198 -
▪ EL-MUHSÎ İSMİ ŞERİFİ - 198 -
- EZBER GÜCÜ VE ZEKÂNIN ARTMASI İÇİN: - 198 -
▪ EL-MÜBDİÜ İSMİ ŞERİFİ - 199 -
▪ ÇOCUĞU DÜŞEN, YAŞAMAYANLAR İÇİN: - 199 -
▪ EL-MUÎD İSMİ ŞERİFİ - 200 -
▪ EL-MUHYÎ İSMİ ŞERİFİ - 202 -
▪ EL-MUMÎT İSMİ ŞERİFİ - 203 -
▪ EL-HAYYUL-KAYYÛM İSMİ ŞERİFİ - 203 -
▪ EL-VÂCİD İSMİ ŞERİFİ - 204 -
▪ EL-MÂCİD İSMİ ŞERİFİ - 205 -
▪ EL-VÂHİDÜL-AHAD İSMİ ŞERİFİ - 205 -
▪ EL-SAMED İSMİ ŞERİFİ - 206 -
- ÇOK İHTİLAM OLAN KİMSELER İÇİN: - 207 -
▪ EL-KADÎR İSMİ ŞERİFİ - 207 -
▪ EL-MUKTEDİR İSMİ ŞERİFİ - 207 -
▪ EL-MUKADDİM İSMİ ŞERİFİ - 209 -
▪ EL-MÜAHHİR İSMİ ŞERİFİ - 210 -
▪ EL-EVVEL İSMİ ŞERİFİ - 210 -
▪ EL-ÂHİR İSMİ ŞERİFİ - 210 -
▪ EL-ZÂHİR İSMİ ŞERİFİ - 211 -
▪ EL-BÂTIN İSMİ ŞERİFİ - 212 -
▪ EL-VÂLÎ İSMİ ŞERİFİ - 213 -
▪ EL-MÜTEÂLÎ İSMİ ŞERİFİ - 214 -
▪EL-TEVVÂB İSMİ ŞERİFİ - 216 -
▪ EL-MÜNTEKİM İSMİ ŞERİFİ - 216 -
▪ ZALİMİN ISLAHI İÇİN: - 217 -
▪EL-AFUVVU İSMİ ŞERİFİ - 218 -
▪ EL-MÂLİKİL-MÜLK İSMİ ŞERİFİ - 219 -
▪ HÂCET İÇİN; - 220 -
▪ ZÜL-CELÂLİ VEL-İKRÂM - 220 -
▪EL-MUKSİT İSMİ ŞERİFİ - 222 -
▪ EL-CÂMİ’ İSMİ ŞERİFİ - 223 -
- AİLE HUZURU İÇİN: - 223 -
- KAYIBI GERİ GETİRMEK İÇİN: - 224 -
▪ EL-ĞANÎ İSMİ ŞERİFİ - 224 -
- TİCARETİN ARTMASI İÇİN: - 224 -
- ZENGİNLİK İÇİN - 224 -
▪ EL-MUĞNÎ İSMİ ŞERİFİ - 225 -
▪ EL-MÂNİ’ İSMİ ŞERİFİ - 227 -
- BORÇ ÖDEMEK İÇİN: - 227 -
▪ EL-NÂFİ’ İSMİ ŞERİFİ - 227 -
- ZÂLİMİN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN: - 228 -
- NEFESİN TESİRLİ OLMASI İÇİN: - 228 -
▪ EL-NÛR İSMİ ŞERİFİ - 229 -
- KALBİN VE HAYATIN NURLANMASI İÇİN - 230 -
▪ EL-HÂDÎ İSMİ ŞERİFİ - 230 -
- İSTİHÂRE: - 231 -
▪ EL-BEDİ’ İSMİ ŞERİFİ - 232 -
▪ EL-BÂKİ İSMİ ŞERİFİ - 232 -
- HİÇ HASTA OLMAMAK İÇİN: - 232 -
- EŞYANIN MUHAFAZASI İÇİN - 233 -
▪ EL-VÂRİS İSMİ ŞERİFİ - 234 -
▪ EL-REŞİD İSMİ ŞERİFİ - 234 -
▪ EL-SABUR İSMİ ŞERİFİ - 234 -
HERKESİN SEVGİLİSİ OLMAK İÇİN - 235 -
BÜYÜ/SİHİR NAZAR VE HER ÇEŞİT KÖTÜLÜĞE KARŞI KORUNMA/MUHAFAZA ŞİFA AYETLERİ - 236 -
ŞİFA AYETLERİ: - 236 -
FETİH AYETLERİ: - 240 -
BEKÇİ AYETLERİ: - 243 -
KUR’AN DAN BAZI AYETİ CELİLELERİN SIRLARI - 247 -
UNUTKANLIĞIN GİDERİLMESİ VE ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN - 248 -
KORUNMA ZIRH VEFKİ - 248 -
DÎNÎ VE DÜNYEVÎ İŞLERİN DÜZELMESİ İÇİN - 250 -
KORKU VE NAZARDAN KORUNMA VE AİLE HUZURU - 251 -
BÜYÜ/SİHİR İPTALİ VE CİNLİ HASTALAR İÇİN - 253 -
İNSANLAR VE CİNLE TARAFINDAN SEVİLMEK, İTAAT GÖRMEK İÇİN - 255 -
SEVGİ, MUHABBET, AŞK VE AİLE HUZURU İÇİN - 256 -
ŞER ÜZERE BİRLEŞEN İKİ KAVMİ TEFRİK İÇİN - 257 -
BAŞ AĞRISINI KESMEK İÇİN - 258 -
KOLAY DOĞUM VE KOLAY BEVİL İÇİN - 259 -
AİLEDE/EŞLER ARASINDA MUHABBETİ HUZURU ARTIRMAK İÇİN - 261 -
HER ÇEŞİT BEDEN AĞRISI İÇİN - 262 -
HAPİSTEKİ İNSANIN ÇIKMASI İÇİN - 263 -
HERKESİN SEVGİLİSİ OLMAK İÇİN - 267 -
BOL RIZIK, YÜKSEK MAKAM, MUHABBET, TEVECCÜH VE HER ÇEŞİT DİLEK İÇİN - 268 -
BURUÇ SURESİNİN İNANILMAZ FAYDALARI VE TASARRUFU - 271 -
▪ CELBİ-MUHABBET - 272 -
▪ HERKES TARAFINDAN SEVİLMEK, KABUL GÖRMEK İÇİN - 273 -
▪ MÜSLÜMAN CİNLERİ DAVET İÇİN: - 274 -
▪ HASTANIN CİNLERİNİN YANMASI VE SIHHATİNE KAVUŞMASI İÇİN - 275 -
▪ ZİNA YAPANIN NEFSİNİ BAĞLAMAK İÇİN - 276 -
▪ ŞER ÜZERE BİRLEŞEN GURUPLARIN FİRKATİ İÇİN - 276 -
▪ DÜŞMANA KANAMA VERMEK İÇİN - 277 -
▪ BURUÇ SURESİNİN AZİMETİ - 278 -
BİR MÜLKÜ ACELE VE KARLA SATMAK İÇİN - 289 -
DAVET-NAME - 292 -
(İMAM GAZALİ HZ.LERİNİN MEŞHUR DAVET DUASI) - 292 -
ÇOK KUVVETLİ BİR CELBİYE - 293 -
(UZAKTAKİ BİR EŞİ GETİRMEK İÇİN) - 293 -
KAÇANI DÖNDÜRMEK İÇİN KUVVETLİ BİR CELBİYE - 294 -
DAVETNAME İLE CİN DAVETİ - 294 -
İMAM GAZALİ HZ’LERİNİN MEŞHUR DAVETNAME DUASININ ARAPÇA METNİ - 295 -
DAVETİN ARKASINDAN OKUNMASI GEREKEN (ZECİR/KASEM) DUASI: - 301 -
BERHETİYYE DUASININ ŞERHİ/TASARRUFU - 303 -
BERHETİYYENİN BAZI TASARRUFLARI: - 311 -
▪ HER DERDE ŞİFA İÇİN: - 311 -
▪ CİN TUTAN HASTALAR İÇİN: - 312 -
▪ HIRSIZI ŞİŞİRMEK İÇİN: - 312 -
▪ HIRSIZI TESPİT İÇİN: - 313 -
▪ HIRSIZI HASTA ETMEK İÇİN: - 313 -
▪ ÇOCUĞU OLMAYANLAR İÇİN: - 314 -
▪ ÇOCUĞU YAŞAMAYANLAR İÇİN: - 315 -
▪ DÂİMÎ BİR MUHABBET İÇİN: - 315 -
▪ ZÂLİMİN DİLİNİ BAĞLAMAK İÇİN: - 315 -
▪ DÜŞMANIN DİLİNİ BAĞLAMAK, DEDİ-KODUYU ÖNLEMEK İÇİN: - 316 -
▪ EŞİNİ TERK EDENİ GERİ YUVASINA DÖNDÜRMEK İÇİN: - 316 -
▪ CEMAATI/TOPLUMU KENDİNE ISINDIRMAN İÇİN: - 317 -
▪ HUYSUZ ÇOCUKLAR İÇİN: - 318 -
▪ ZİNA, KUMAR VE MEYHANEDEN MEN ETMEK/SOĞUTMAK İÇİN: - 318 -
▪ EŞLERİN BİRBİRLERİNE ISINMALARI İÇİN: - 319 -
▪ CİN DAVETİ İÇİN: - 319 -
▪ DİLİ TUTULANLARİÇİN: - 323 -
▪ NEFİS BAĞLILIĞI İÇİN: - 323 -
▪ KISMET VEYA NEFİS BAĞLILIĞINI ÇÖZMEK İÇİN: - 324 -
▪ DEFÎNE BULMAK İÇİN: - 325 -
▪ DEFÎNENİN YERİNİ TESPİT İÇİN: - 325 -
▪ SÂHİPLİ DEFÎNENİN YERİ: - 326 -
▪ ALACAĞIN TAHSÎLİ İÇİN: - 326 -
▪ KUVVETLİ BİR CELBİYE VE AŞK, MUHABBET İÇİN: - 327 -
▪ KAYBOLAN HAYVANIN GERİ GELMESİ İÇİN: - 335 -
▪ BERHETİYYEDEKİ  BAZI İSİMLERİN FAYDALARI/TASARRUFU: - 336 -
-BERHETÎHİN İSMİ ŞERÎFİ: - 336 -
- KOLAY DOĞUM İÇİN: - 337 -
- KISMET/BEREKET İÇİN: - 337 -
- ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN: - 337 -
-KERÎRİN İSMİ ŞERÎFİ- - 337 -
- CİNLERLE MÜŞAVERE İÇİN: - 338 -
- GÖZ HASTALIKLARI İÇİN: - 338 -
-HIRSIZDAN KORUNMAK İÇİN: - 338 -
- SEVGİ MUHABBET İÇİN: - 339 -
- KISMET, ŞİRİNLİK VE BEREKET İÇİN: - 339 -
- TETLÎHİN İSMİ ŞERÎFİ - 339 -
- ZARARLI HAŞERELERDEN KURTULMAK İÇİN: - 340 -
- RIZIK, BEREKET VE ZENGİNLİK İÇİN: - 340 -
- AİLE GEÇİMSİZLİĞİNE KARŞI: - 340 -
- ERVÂHI TESHÎR İÇİN: - 341 -
- TURANİN İSMİ ŞERİFİ - 341 -
- CİN/ŞEYTAN VE İNSAN ŞERRİNDEN KORUNMAK İÇİN - 341 -
- ZÂLİMDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN: - 342 -
- HAPİSTEKİNİN ÇIKMASI İÇİN: - 342 -
-CİN TUTAN HASTALAR İÇİN: - 343 -
- ÖNEMLİ BİR HACET İÇİN: - 343 -
- KEŞF İÇİN: - 343 -
- ERVAHI CELP, BAŞARI VE MUTLULUK İÇİN: - 344 -
- BERHETİYYENİN 28 MENZİLE VE 28 ARAP HARFİNE TAKSİMİ - 344 -
DÜŞMANDAN KORUNMAK VE SEVGİSİNİ KAZANMAK İÇİN - 346 -
BİLİNMEYEN ÜÇ HARFLİLER(CİN) - 350 -
CİNLERİN İNSANLARA MUSALLAT OLMALARI: - 351 -
- CİNLERİN AZIKLARI: - 352 -
- CİNLERİN VASIFLARI VE GÖREVLERİ: - 352 -
KULAK DAVETİ - 358 -
MÜSLÜMAN CİNLERİ DAVET - 359 -
- VEFK VE TILSIM - 360 -
TILSIMIN SIRRI NEDİR? - 362 -
- RÜYA TÂBİRLERİ - - 365 -
1- RAHMÂNÎ RÜYALAR: - 366 -
2- ŞEYTÂNÎ RÜYALAR: - 367 -
3- NEFSÂNÎ RÜYALAR - 367 -
- ZEKA VE BAŞARI - - 369 -
CEBRAİL A.S’IN BİLDİRDİĞİ HÂCET DUASI: - 378 -
DİLEK DUASI: - 379 -
KALPLERİ BİRLEŞTİREN DUA: - 380 -
ÜZÜNTÜLERİ YOK EDEN DUA: - 383 -
BEŞ AYETİN SIRRI: - 389 -
YEDİ GÜNÜN SÜFLİ HADİMLERİ İLE TASARRUF - 391 -
HASTAYA TÜTSÜ İÇİN: - 391 -
HADİMLERİN İSİMLERİ ŞUNLARDIR: - 391 -
İSTİĞFAR, TESBİH, TEHLİL, TEKBİR, TEMDİD, - 393 -
İDRAR ZORLUĞU ÇEKEN İÇİN: - 395 -
ALTUN SÖZLER: - 396 -
SONSÖZ - 404 -
 

 

Bu kategoride henüz ürün Yok.

Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR