Kategoriler

mısırlı mustafa hoca facebook
Bizi Faceboo'ta bizi ziyaret ediniz

Okunacak muazzam dua

Bu duayı değişik arapça kitaplardan derledim. Aklınıza gelen her konuda her dilek için okunabilir...             

 BU DUAYI BOLCA OKUYUNUZ!  (3, 9, 21, 41, 61, 101)

Bismillâhirrahmânirrahîm*

Allâhümme yâ müfettihal ebvâb, iftah lenâ külle hayrel-bâb, allâhümmerzuknâ rızkan vâsian ve umran tavîlen ve halâlen tayyiben ve fil-imtihâni nâcihan, birahmetike yâ erhamerrâhimîn*

Yâ kayyûme felâ yefûtü şey-ün min ılmihî velâ yeûdüh*

Rabbiş-rahlî sadrî ve yessirlî emrî vahlül ugdeten min lisânî yefkahû kavlî Rabbi zidnî ılmen ve fehmen ve elhıgnî bissâlihîn*

Sübhâneke lâ ılme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmül hakîm.

Allaâhümme bismike emûtü ve ahyâ, allâhüme ğâretin-nücûm ve hede-etil uyûn ve ente hayyün kayyûm lâ te’huzüke sinetün velâ nevm, yâ hayyü ve yâ kayyûm allâhümme ehdi’ leylinâ ve nehârinâ ve enim ayninâ*

Allâhümme yâ muhavvilell havli vel ahvâli havvil hâlenâ ve hâli evlâdenâ ilâ ahsenil hâl ve alâ mekârimel ahlâk*

Eûzü bi-kelimâtillâhit-tâmmâti min-şerrimâ halak*

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn*

İnnellâhe hüver-rezzâku zül kuvvetil metîn*

Allâhümme yâ rezzâku zül kuvvetil metîn*

Allâhu latîfün bi-ibâdihi yerzuku men  yeşâü ve hüvel kaviyyül azîz*

Ve men evfâ bi ahdihî minellâhi fes-tebşrû bibey-ukümüllezî bâ-ya’tüm bihî ve zâlike hüvel fevzül azîm*

Ve lev lâ iz dehalte cenneteke kulte mâ şâellah, lâ kuvvete illâ billâh in tereni ene ekalle minke malen ve veledê*

Bismillâhi ve billâhi ve minellâhi ve ilallâhi ve alellâhi ve fî sebîlillâh*

Allâhümme ileyke eslemtü nefsî ve aleyke veccehtü vechî ve ileyke fevvadtü emrî fahfaznî bi hıfzil-îmâni min beyni yedeyye ve min halfî ve an yemînî ve an simîlî ve min fevkî ve min tahtî vedfa’ annî bi havlike ve kuvvetike fe innehû lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil-azîm*

Bismillâhirrahmânirrahîm*

Yuhibbûnehüm kehubbillâh vellezîne âmenû eşeddu hubben lillâh,

Züyyine linnâsi hubbüş-şehevâti minen-nisâi vel benîne vel kanâtıîril-mukantarati minezzehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en-âmi vel hars, zâlike metâül hayâtid dünyâ vallâhu ındehû husnül meâb*

Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî* Yâ Vedûd, yâ bedûh ya celîl yâ cemîl yâ Allâh,

Kul in küntüm tuhibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâh, Birahmetike yâ erhamerrahimîn*

Günde 1000 defa: Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ ve Nebiyyinâ Muhammed.


NOT:  ’’Dua ve tılsım hazinesi’’ adlı eseri sipariş edip 193-194 sayfalardaki kasemi günde 3-7 defa okursan inşallah dileklerine daha çabuk ulaşırsın. Selamlar.

-------------------------------------------------------------

Düşmanını yada merak ettiği bir şeyi görmek isteyen kimse Cuma gecesi iki rekat namaz kılar ardından bir (1) yasin suresi ve 141 defa da ‘Elâ ya’lemü men halak ve hü vel latîfül habîr’ okuyup sağ tarafına yatar uyursa niyet ettiği şeyi görür.

-------------------------------------------------------------

Elinizin altında bulunması gereken dua ve havas kitapları:

1- Dualar ve tılsımlar,

2- Şifa incileri,

3- Gizli sırların keşfi, papaz büyüsü ve kara büyüye son,

4- Mucize dualar ve davetler,

5-Havas hazinesi ve sırlar ilmi,

6- Duaların ve zikirlerim,

7- 500 aşk duası ve tılsımlar,

8- Dua ve tılsım hazinesi,

9- Büyünün insana etkisi ve çözüm yolları.

Bu eserlerde derdinize ve problemlerinize çare olacak her çeşit denenmiş vefk dua ve azimetleri bulacak ve inşallah muradınıza kavuşacaksınız.

Not: Duaların daha çabuk fayda etmesi çin duaların kullanılma müddeti esnasında içki, kumar, zina vb alışkanlıklardan uzak durulması gerekir.

Mısırlı Mustafa Hoca       Tel: 0049-176-20015308       www.mustafahoca.com

Bu kategoride henüz ürün Yok.

Banka Hesap Numaralarımız:

MustafaYigit Konto Nr: 0192 169 607 Blz: 440 501 99 Sparkasse Dortmund / Deutschland

 

-----------------------------------

Mustafa Yigit IBAN : DE88 4405 0199 0192 1696 07 SWIFT-BIC: DORTDE33XXX     (Germany)

------------------------------------------------

Türkiye'den HESAP NO için bizimle irtibata geçiniz

 

--------------------------------------------------

Yazışma Adresimiz:

M.Yigit Pf: 10 43 14, 44043-Dortmund

----------------------------------------------------

Büro adresimiz:

Robertstr 20, 44145 Dortmund Almanya / Deutschland

 

Vergi Numaramız: 103/291/52281

 

E-Mail: infohoca@googlemail.com

Mısırlı mustafa hoca kimdir?   Çalışmalarımız  I  Büyü çözmek  I  Cinli hastalar  I  Kuran ile tedavi  I Önemli dualar  I  Ziyaretçi defteri   Havas muska kitapları satışı  Vefk hazırlama  I  Zeka ve başarı için  I  Nazardan korunma  I  Eserlerimiz  

MISIRLI MUSTAFA HOCA © 2021 Powered By OpenCart-TR