500 Aşk duası kitabından alıntılar

500 Aşk duası kitabından alıntılar
Aşk ve Kavuşma duası:
Dua: 6
Salâtı Tefriciye ile, salatı tefriciyyenin mübarek vefki serifi muhabbete ait esref bir saatte miskianber mürekkebi ile yazılır ve üzerine de geçimsiz olan kimselerin adına niyet edilerek 4444 defa okunur ve dargın olanlardan birisi bu vefki üzerinde taşımaya devam ederse, diğerini kendisine çeker. Eğer her ikisi de suya koyup içerlerse birbirlerine ısınmış olurlar. Aileye ve cemaata da dahi içirilse aynı etkiyi gösterir. Ayrıca İmam Kurtubî Hz’leri buyurdular ki; ‘Yüce Mevlâ’dan önemli bir dilek ve haceti olan kimse yalnız basına ya da birkaç kisi ile birlikte halis niyetle okursalar 4444 defa selatı tefriciyeyi okusalar ve Yüce Zâtı Zül Celal ve Tekaddes Hz’lerinden niyazda bulunursalar dilekleri reddedilmez.’ Kim! Günlük zikir olarak 41 yada 101 defa okumaya devam etse rahat ve bolluğa kavustuğu gibi, el attığı her isten de hayır ve bereket görür. İşleri açılır ve her yerden rızık ve bereket yağmaya başlar.
 
Seyyid Muhammed Hakkı Hz’leri de ‘biz bu selatı tefriciye ile çaresi olmayan tıbbın aciz
kaldığı nice hastaları tedavi ettik ve okumalarını tavsiye ettiğimiz nice insanlarda bir çok dert ve sıkıntılarına çare buldular. Bunların içerisinde gözü kör olup da bu duayı kendisi okuyarak gözü açılan hastalar, yirmi yıl doktor doktor gezip de derman bulamayan muzdaripler bu selavatla şifaya ve sağlığına kavuştular’ buyurmaktadır. 
Alıntı: Vefk ve selatı tefriciye 500 aşk duaları ve tılsımlar kitabının 56-57. sayfasındadır. Yazar: Mustafa Yiğit

Muhabbet ve dilek için:
Bir kimseden dilek ve haceti olan ve ona kendisini sevdirerek isini gördürmek isteyen kimse abdest alıp yolda giderken 51 defa besmele çeker ve ardından 70 defa ’’……………‘‘ der ve müraccatta bulunursa Allah o kimsenin talep ve muradını reddettirmez, hatta sevgi ve iltifatla karsılanır. Pazar sabahı günes doğarken her dilek için 124 defa okumak yeterlidir.
Alıntı: 70 kez okunacak kelime 500 aşk duaları ve tılsımlar kitabının 58. sayfasındadır. Yazar: Mustafa Yiğit

♦ Dua: 8
Denenmiş bir Aşk ve Dilek Duası:
Yüce Mevla’dan önemli bir dilek ve hâceti olan, ya da sevdiği bir kimseden beklediği ilgi ve alâkayı bulamayan, terk eden birini geri çevirmek isteyen vb. sıkıntıları olan kimseler sabah namazından evvel yüz bir (101) defa aşağıda gelen duayı birkaç sabah okumaya devam ettikleri takdirdekısa zamanda dilek ve hâcetlerine ulaşacaklarında hiç süphe yoktur. Tarafımızdan denenmiş / tecrübe edilmiştir. Gaflet olunmasın!
Alıntı: Okunacak dua 500 aşk duaları ve tılsımlar kitabının 59. sayfasındadır. Yazar: Mustafa Yiğit

♦ Dua: 243
Nefreti aşka dönüstürmek için; Nefreti aşka dönüştürmek için aşağıda gelen tılsım yazılır. Nefret eden soğuk davranan kimsenin yoluna gömülürse kalbindeki nefret ve soğukluk hissi aşk ve iltifata dönüşür. Tılsım budur;
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 265. sayfasındadır.

 Dua: 247
İnsanların sevgilisi olmak, dilek kapılarının açık olması, huzur muhabbet ve kötülüklerden korunmak için; Hayırlı ve eşref bir saatte aşağıda gelen ismi azamın vefki şerifini yazarak üzerinde taşıyan kimsenin erişemeyeceği dileği yoktur. Suda silinerek içilirse her hastalığına karşı sifadır. Kim! Üzerinde taşırsa herkesin gözünde şirin ve sevimli/iltifatlı görünür. Cin şerri ve cin musallatından korunmuş olur.Zor işleri kolaylaşır. Bereket kapıları açılır. Kaza beladan korunur. Davalarında ve imtihanlarında başarılı olur Allah’ü teâlânın isminin zikrine müdavemetle taşıyanın kabul olunmayacak bir arzusu yoktur. Her çeşit dert ve hastalığa şifadır. Bazı eserlerde bu tabloyu hazırlamanın belirli usul ve kuralları var. Fakat önemli olan kişinin takvası, ameli ve yaşantısıdır. İnanan herkes yazıp taşıyabilir ve faydasını da bulacağı kesindir. Allah hepimizin yâr ve yardımcısı olsun! Amin… 
İsmi azamın mübarek vefki sudur;
Alıntı: Mübarek vefk, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 268-269. sayfasındadır.

♦ Dua: 332 
Yapılan büyü neticesi huzursuz ve geçimsiz olan aileler için; Yapılan büyü neticesi huzursuz ve geçimsiz olan aileler için; aşağıda gelen tılsım yazılır ve içirilirse büyüleri çözülür ve yuvaları düzelir. Tılsım sudur;
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 333. sayfasındadır.

♦ Dua: 334
Aşağıda gelen tılsımı yaz. Sevdiğin kişinin sana karşı muhabbeti çoğalması için dua edip yak.
Tılsım budur;
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 334. sayfasındadır.

♦ Dua: 389
Müracaatların ve taleplerin kabulü, iltifatve ihtiram sevgi ile karsılanmak için; Mevkî ve makam sahibi bir kimseden herhangi bir dileği/haceti olan ve aynı zamanda o kimseye hem sevimli ve iltifatlı görünmek ve hem de itirazını önleyerek dilek ve hacetinin görülmesini arzu eden kimse; Cuma gecesi gece yarısından sonra iki rekat namaz kılar ve arkasından bin defa asağıdaki ayeti kerimeyi okur ve müracaatta bulunursa, hem o kisinin kalbine taht kurar ve hem de hacet ve dileği asla reddedilmez. Sahihtir ve tecrübe edilmistir.
Ayrıca bu iki ayeti kerime Allah’tan her ne dilek ve talep için aynı sekilde 1000 defa okunduğunda ve buna birkaç gün devam edildiği takdirde mutlaka emek boşa çıkmayacaktır..
Yine aile huzurunu temin için şeker vb. tatlı bir yiyecek üzerine 313 defa okunup yenmesinde büyük fayda var.
Bu dua Yûnus Peygamberinde duasıdır. Fakat daha sonra gelen bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa S.A.V dahil olmak üzere bir çok Peygamber bu dua ile yüce Mevla’ya ilticada bulunmuşlar ve bizlere de tavsiye etmişlerdir.
Bu dua sayısız defa denenmiştir. Şüphe yoktur.
Ayet şudur;
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 378. sayfasındadır.

♦ Dua: 391
Bu tılsımı yaz ve geçimsiz olan eslerin yastığına koy. Geçimleri düzelir, muhabbetleri artar.
Tılsım budur:
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 379. sayfasındadır.

♦ Dua: 500
A sırı geçimsiz olan, bir birlerinden nefret edip uzaklasan çiftleri birbirlerine ısındırmak mutlu bir beraberlik sağlamak için asağıda gelen tertip, …… günü  …… bir vakitte miskiamber mürekkebi ile yazılır.  …… ile tütsülendikten sonra taliplerden biri bu tertibi üzerinde taşır. Ya da beraber yattıkları ….. koyarsa; aralarındaki soğukluk ve dargınlıklar kalkar ve kanlı bıçaklı olsalar bile barışırlar.
Yazılacak budur:
Alıntı: Tılsım, 500 aşk duası kitabının 2. baskısının 484. sayfasındadır.

GÖNDER
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Scan the code
Mısırlı Mustafa Hocam, önemli bir konuda size danışmak istiyorum. Bana dönerseniz memnun olurum. Saygılar.